Wij maken kleding

Geplaatst op 02 januari 2023

De onderbouwleerkrachten van SWS Meeroevers investeren in hun onderwijs door het volgen van scholing en het gezamenlijk voorbereiden van thema’s. De thema’s krijgen vorm en inhoud met behulp van de kenmerken van thematiseren. Hierbij zijn ‘kennis’ en ‘spel’ twee belangrijke pijlers. 

In de periode van de herfst- tot de kerstvakantie hebben alle groepen gewerkt aan het thema ‘Wij maken kleding’. In deze blog een inkijkje in dit thema. 

Tijdens de voorbereidingsfase hebben de leerkrachten gekeken wat ze de kinderen inhoudelijk wilden leren bij dit thema en welke taal- en rekendoelen zij wilden verwerken. 

Zo waren inhoudelijke doelen onder andere: kennis maken met verschillende soorten materialen (stoffen), weten hoe je aan andere kleding kan komen (zelf maken, nieuwe en gebruikte kleding kopen) en technieken bij maken van kleding (zoals naaien, weven enz.). 

Voor de taal-leesontwikkeling stonden bijvoorbeeld doelen als: uitbreiding woordenschat, gesprekken voeren (reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden), omgaan met informatieve teksten en ervaring opdoen met het schrijven van woorden.

Bij rekenen lag de nadruk op onder andere: meten met een natuurlijke maat, ordenen en vergelijken van hoeveelheden, omgaan met geld (eenvoudige geldbedragen samenstellen), sorteren van voorwerpen op basis van één of meerdere kenmerken). 

Het thema is geïntroduceerd aan de (4) kleutergroepen door een toneelstukje van de leerkrachten. De leerkrachten hebben hier verschillende aspecten naar voren gebracht, zoals het kopen van kleding, kleding repareren (een kapotte broek) en zelf kleding maken, zoals het breien van een trui.

De introductie door de leerkrachten

In de oriëntatiefase zijn er gesprekken gevoerd met de kinderen, is er informatie gegeven m.b.v. boeken en filmpjes. Hierdoor werden de kinderen enthousiast en werd er inzicht verkregen in wat de voorkennis van de kinderen was. De kennis en de vragen van de kinderen zijn genoteerd en opgehangen. Hiermee is meteen een start gemaakt met de themamuren in elke klas. De themamuren hebben zich in de loop van het thema verder uitgebreid door nieuwe kennis te noteren en op te hangen, door foto’s toe te voegen van activiteiten van kinderen en antwoorden op vragen te noteren.

Een themamuur uit een van de klassen

De belangstelling van de kinderen ging vooral uit naar de stoffen. De verschillende kleuren, patronen en de structuur van de stoffen boeide de kinderen. Het nodigde uit om te ordenen en te sorteren. Voor de leerkrachten een aanleiding om samen met de kinderen een stoffenmarkt in te richten in een ruimte die voor alle groepen toegankelijk was.

De ingang van de stoffenmarkt

Op de stoffenmarkt ontstaat het spel van sorteren en inrichten, maar ook van kopen en verkopen. Door het spel te observeren en daar waar nodig te begeleiden leren de kinderen gesprekken met elkaar voeren in hun rollen van klant en koper. Daarnaast krijgen andere doelen een plek, zoals het meten van de stoffen, bedragen samenstellen en het functioneel schrijven (de soort stof en het bedrag).

Naast de stoffenmarkt werd er volop gespeeld en gewerkt in de verschillende klassen. Zo konderen kinderen leren weven en borduren, is er een broek ontworpen en gemaakt (met behulp van een ouder) voor een juf met een kapotte broek, konden kinderen kleding en tassen ontwerpen. Daarbij leerden ze veel over de verschillende stoffen (waar komt bijvoorbeeld katoen en wol vandaan) en wat er bij komt kijken als je kleding gaat bestellen.

Een eigen ontworpen kledingtas

De laatste weken van de themaperiode kwamen er in de verschillende groepen subthema’s aan de orde. In een van de klassen ging de door de geboorte van de baby van de juf de aandacht uit naar babykleding. In andere groepen werd uitgebreid naar het proces van het bestellen van kleding, waarbij ook in het kledingmagazijn kleding op maat werd gesorteerd en het bezorgen van de pakketjes de aandacht had. Doordat het thema in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie was trok ‘feestkleding’ de aandacht in de vierde groep. 

Terugkijkend op het thema kunnen de leerkrachten tevreden zijn. De kinderen hebben veel geleerd over stoffen, kleding maken en het proces van kopen en verkopen. Het spel kwam goed tot zijn recht zowel bij de stoffenmarkt (inrichten, kopen en verkopen) als in de klassen (kleding sorteren op maat, kleding ontwerpen en maken, kleding passen enz.) De taal-lees en rekendoelen konden veelal functioneel gemaakt worden in het spel (zoals sorteren, hoeveelheden tellen en vergelijken, lengte meten, oppervlaktes vergelijken, gesprekken voeren en er zijn veel nieuwe woorden geleerd). 

Wil je ook weten hoe je een thema samen met de kinderen kunt opbouwen en vormgeven, waarbij ‘kennis’ en ‘spel’ volop aandacht krijgt?

Volg dan de cursus ‘Van thematisch werken naar thematiseren

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887