Geplaatst op 11 maart 2019

Werken met de combinatiegroep (1)2/3

Studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3

Het werken in een combinatiegroep (1)2/3 biedt volop kansen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het vraagt echter wel een goede organisatie om enerzijds ruimte te bieden voor spel en anderzijds te zorgen voor voldoende ondersteuning bij het leren lezen en het meer formele rekenen in groep 3. Deze studiedag biedt je inzichten, inspiratie en praktijkvoorbeelden.

Steenwijk, vrijdag 10 mei 2019  van 9.00 – 16.00 uur

 

Masterclass ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

De masterclass ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ geeft je volop handreikingen en inspiratie voor de opzet en organisatie voor het werken met deze combinatiegroep.

Steenwijk, vrijdag 10 mei 2019  van 9.00 – 12.00 uur

 

Netwerkbijeenkomst ‘Werken in een combinatiegroep (1)2/3’

De netwerkbijeenkomst is bestemd voor leerkrachten die werkzaam zin in de combinatiegroep (1)2/3’. Er worden ervaringen uit gewisseld en u krijgt nieuwe inspiratie.

Drachten,  dinsdag 14 mei 2019 van 16.30 – 20.00 uur

Een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3

Masterclass ‘Soepel van groep 2 naar groep 3’

Om een goede overgang van groep 2 naar groep 3 te realiseren is het belangrijk om als school inzicht te hebben in de wijze waarop jonge leerlingen leren en daar bij aan te sluiten.

Wolvega, woensdag 12 juni 2019 van 14.30 – 17.30 uur

 

Masterclass ‘Thema’s en spel’ een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3

Spel is geen vrijblijvende activiteit, maar een betekenisvolle context waar volop geleerd wordt. Spelen houdt niet op als kinderen naar groep 3 gaan. Het rollenspel verandert wel, van doen-als-of spel bij kleuters ontwikkelt het zich naar thematisch rollenspel in groep 3.

Steenwijk, vrijdag 10 mei 2019  van 13.00 – 16.00 uur

 

Masterclass ‘Taal-lezen’ een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3′

Jonge kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid, ook voor letters en woorden. Ze kijken graag naar boeken, ‘lezen’ en ‘schrijven’ graag. In de masterclass kijken we wat krachtig is bij de ontwikkeling van lezen en schrijven bij kleuters en bij de lezers in groep 3.

Steenwijk, woensdag 5 juni 2019  van 14.30 – 17.30 uur

 

Masterclass ‘Rekenen, een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3’

Een goede doorgaande lijn rekenen maak je op basis van doelen, waarbij veel ruimte is voor handelen en ervaren. Het werken in hoeken en de inzet van spelletjes dragen bij aan een goede rekenontwikkeling van de kinderen in groep 1, 2 en 3. In de masterclass richten we ons op een betekenisvolle en effectieve manier van rekenen.

Steenwijk, woensdag 19 juni 2019  van 14.30 – 17.30 uur

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu