Studiedagen groep 1 t/m 3

‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school.

Naar ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

‘Soepel van groep 2 naar groep 3’

De overstap van groep 2 naar groep 3 is voor veel leerlingen een grote stap. Door aan te sluiten bij de wijze waarop jonge kinderen leren kun je zorgdragen voor een soepele overgang.

Naar ‘Soepel van groep 2 naar groep 3’

'Het Jonge Kind in de basisschool'

Wat is de wijze waarop jonge kinderen in de school leren en wat vraagt dit van de leidinggevenden in de school?

Naar 'Het Jonge Kind in de basisschool'

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu