Scholingstrajecten Jonge Kind

Het jonge kind in de school verdient een gespecialiseerde leerkracht!  

De ontwikkeling en het leren van jonge kinderen in de basisschool vraagt om specialistische kennis en vaardigheden van leerkrachten, oftewel experts en specialisten jonge kind in de school.

Om de expertise van leerkrachten te vergroten heeft Wizz Scholing twee interessante scholingstrajecten waarbij leerkrachten de mogelijkheid hebben zich verder de professionaliseren in het onderwijs aan jonge kinderen en waarmee een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in de onderbouw gegeven kan worden.

Scholingstraject 1:
Expert Jonge Kind

Voor besturen is er een 2-jarig scholingstraject voor leerkrachten in de groepen 1 t/m 3 ontwikkeld, waarbij de deelnemers worden opgeleid tot ‘expert jonge kind’. Het scholingstraject richt zich op

het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten, waarbij het handelen in de eigen groep centraal staat. Na het volgen van dit scholingstraject zijn de deelnemers in staat om uitdagend, betekenisvol en eigentijds onderwijs te realiseren en daarmee een verbeterslag in het onderwijs aan de jongste kinderen in de school. Doordat het scholingstraject op bestuursniveau wordt georganiseerd, zal het van en met elkaar leren binnen het bestuur wordt gestimuleerd.

Scholingstraject 2:
Opleiding Specialist Onderbouw / Jonge Kind

In deze gecertificeerde Post-HBO opleiding professionaliseren de deelnemers zich op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied. Binnen de opleiding is ruimschoots aandacht voor vakgerichte communicatie en het voorstellen kunnen doen voor beleid en doen de deelnemers praktijkgericht onderzoek.

Naast het professionaliseren van hun eigen ontwikkeling kunnen zij na het volgen van de opleiding een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op schoolniveau. De ontwikkeling van kinderen van 4 – 7 jaar, oftewel van de kinderen in groep 1 tot en met 3, staat centraal in de opleiding.

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887