Rekenen op begrip

Geplaatst op 17 februari 2017

 Kiezen voor de juiste vorm van instructie

Directe instructie is bij rekenen eigenlijk alleen in de fase van procedureontwikkeling een goede instructievorm en het is zeker niet het enige instructiemodel dat in de rekenles gebruikt zou moeten worden. In dit artikel willen de auteurs laten zien wanneer en hoe Directe Instructie in de rekenles goed ingezet kan worden maar dat een andere benadering in de instructie vaak effectiever is.

De laatste jaren is er veel aandacht voor diverse modellen rondom ‘effectieve’ instructies. De inzet van scholen is daarbij met name gericht op het Directe Instructie Model of varianten daarop zoals het IGDI (Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie), het ADIM (Activerende Directe Instructie Model) en momenteel veelal EDI (Effectieve Directe Instructie). Kern van deze vormen van instructie is dat leraren volledig uitleggen welke concepten en vaardigheden de leerlingen moeten leren en er weinig denkwerk van de leerlingen wordt gevraagd.

Lees hier het artikel
‘Rekenen op begrip’ (Volgens Bartjens, jaargang 36 2016/2017, januari – nummer 3; auteurs Arlette Buter en Margreeth Mulder)

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520