Studiedag: ‘Soepel van groep 2 naar groep 3’ 

Op dit moment is het in verband met de corona maatregelen niet mogelijk om de studiedag en de masterclasses op locatie te geven. Wel is het mogelijk om de online cursus (2 bijeenkomsten van een dagdeel) ‘Soepel van groep 2 naar groep 3’ te volgen.

Ga naar: Cursus ‘Soepel van groep 2 naar groep 3’ 

Voor veel leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap.
Van een situatie waar nog ruimte is voor spel en spelend leren stappen ze over naar een meer schoolse situatie.
Deze schoolse situatie is voor een deel van de leerlingen nog te vroeg in hun ontwikkeling. Andere leerlingen hebben al een sterk leermotief in groep 2 en hebben minder moeite met deze overstap.

De leerkrachten in groep 3 worden geconfronteerd met methoden die weinig differentiatie in zich hebben en die gericht zijn op het leren vanuit een boek. Deze leerkrachten geven vaak aan dat deze manier belemmerend werkt voor henzelf en voor een deel van de leerlingen. Zij zien dat de leerlingen een andere onderwijsbehoeften hebben, maar zijn op zoek naar handvatten over hoe hier mee om te gaan in de praktijk.

Soms wordt er voor gekozen om leerlingen te laten wennen aan het werken uit een boekje in groep 2. Steeds meer vragen leerkrachten om de wijze van werken vanuit groep 2 meer voort te zetten naar groep 3, door bijvoorbeeld te werken met hoeken, ruimte te bieden voor spel en een blijvend beroep te doen op de zelfstandigheid die leerlingen al hebben bij binnenkomst in groep 3.

Leerkrachten in groep 2 voelen vaak de druk in de school en denken dat zij in moeten steken op het schoolse leren. Dat wringt vaak, omdat zij zien dat het spelmotief nog leidend is bij de meeste leerlingen in groep 2. Soms krijgen leerlingen kleuterverlenging omdat ze nog niet passen in het schoolse systeem van groep 3.
Er zijn nog veel dilemma’s als het gaat om de overgang van groep 2 naar groep 3.

De studiedag richt zich op een soepele overgang van groep 2 naar groep 3.

We besteden tijdens de studiedag aandacht aan:

  • de wijze waarop jonge leerlingen leren
  • de werkwijzen en opvattingen
  • doelen voor groep 2 en groep 3
  • doorgaande leerlijnen
  • praktijkvoorbeelden en tips
  • handreikingen voor beleid

Na het volgen van de studiedag heeft u inzicht in de mogelijkheden en handreikingen voor beleid voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3.

Voor wie:
De studiedag is bedoeld voor directies, Intern Begeleiders, bouwcoördinatoren en leerkrachten die gericht op de eigen school aan het werk (willen) gaan met de overgang van groep 2 naar groep 3. 

Scholen en besturen die belangstelling hebben voor deze studiedag kunnen voor de mogelijkheden contact opnemen met Wizz Scholing (info@wizz-scholing.nl)

Uitvoerders van de modules:  Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.

Stuur e-mail