Studiedag: ‘Het Jonge Kind in de basisschool’

Deze studiedag is alleen incompany bij ons af te nemen. Stuur voor meer informatie een mail of neem telefonisch contact met ons op: 06-20369310.
Stuur e-mail

“Kleuters moeten kleuter blijven” is een veel gehoorde opmerking in het onderwijs.

Wat is de wijze waarop jonge kinderen in de school leren en wat vraagt dit van de leidinggevenden in de school?

Om de professionaliteit van de leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het eigene van de kleuterdidactiek.

Deze kennis op hoofdlijnen is nodig om:

  • een doorgaande lijn van groep 1 en 2 naar groep 3 te kunnen realiseren;
  • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten van groep 1 en 2;
  • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden;
  • visie en beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Studiedag
Voor directies en IB’ers is er een studiedag ontwikkeld waarbij wordt ingegaan op diepe(re) kennis van de didactische en pedagogische aspecten van het leren van het jonge kind.
Na het volgen van de studiedag heeft u in 1 dag inzicht in de belangrijkste aspecten die u moet weten om de collega’s in groep 1 en 2 voldoende te kunnen ondersteunen bij het onderwijs aan jonge kinderen.
Door de studiedag op bestuurlijk niveau uit te voeren, ontstaat er de mogelijkheid om de kwaliteit van het kleuteronderwijs op bestuursniveau een impuls te geven.

Voor wie:
De studiedag is bestemd voor Directies en Intern Begeleiders.

Scholen en besturen die belangstelling hebben voor deze studiedag kunnen voor de mogelijkheden contact opnemen met Wizz Scholing (info@wizz-scholing.nl)

Uitvoerders:  Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.

Stuur e-mail