Studiedag: ‘Bouwen aan een stevig rekenmuurtje’

Deze studiedag is alleen incompany bij ons af te nemen. Stuur voor meer informatie een mail of neem telefonisch contact met ons op: 06-20369310.
Stuur e-mail

Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen bij het vlot uitvoeren van basisbewerkingen. Recent onderzoekvan een aantal universiteiten heeft het effect van automatiseringstekorten op achterstanden bij het leren rekenen nader in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat automatiseren bij de meeste leerlingen veel meer tijd neemt dan rekenmethoden veronderstellen. Bovendien is gebleken dat de verschillen tussen de leerlingen zeer groot, hardnekkig en deels blijvend zijn.

Voor scholen die met het hele team willen werken aan inzicht in de mate van automatiseren van de leerlingen en daarbij een adequate aanpak willen realiseren is er een studiedag gemaakt waar in het volgende aan bod komt:

  • Inzicht in ‘Het Rekenmuurtje’

Leren rekenen is een stapeling van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in het zogenaamde ‘Rekenmuurtje’. De cruciale bouwstenen, de zogenaamde drempels, zijn hierin inzichtelijk gemaakt.

  • Hiaten in beeld brengen

De Profieltoets is een instrument om gedurende de hele schoolperiode preventief te werken, door automatiseringstekorten direct in beeld te brengen. De toets kan tevens als screeningsinstrument ingezet worden om achterstanden /hiaten groepsgewijs en individueel in beeld te brengen. Voor de groepen 1 en 2 is ‘Als Kleuters Leren Tellen’ een instrument om de ontwikkeling van getalbegrip te peilen.

  • Oefenen van basisvaardigheden

Het is van belang dat leerlingen gericht werken aan vaardigheden op het gebied van hoofdrekenen en het automatiseren/memoriseren. Er wordt aangesloten bij de mogelijkheden die de school heeft (spellen, ondersteunende materialen, e.d.), daarnaast worden de mogelijkheden van de zogenaamde drempelspellen verkend.

Resultaat:

Na het volgen van de studiedag hebben de deelnemers inzicht in de vaardigheden die nodig zijn om te komen tot automatiseren van basisbewerkingen rekenen. Deelnemers hebben geoefend met het gebruik van de profieltoets (groep 1 en 2 met de peilingsspellen) en de bijbehorende analyses en kunnen dit toepassen in de eigen praktijk. Naast de theorie wordt

er een directe vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Met de gegeven handreikingen voor oefeningen, lessen en een beredeneerd aanbod kunnen de leerkrachten werken aan betere rekenvaardigheden voor de leerlingen in de klas / op school.

De studiedag kent een totale studiebelasting van  7 uur.

Voor wie:
Deze studiedag is bestemd voor schoolteams

Voor meer informatie over ons aanbod, offertes e.d. kunt u contact opnemen met:
Margreeth Mulder
tel.: 06-20369310
Stuur e-mail voor meer informatie