Studiedag: ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school. Leerkrachten die met een dergelijke combinatiegroep werken geven veel dilemma’s en zorgen aan. Zij vragen zich af of kinderen wel leren lezen en rekenen naast spelende kleuters en of zij kleuters niet tekort doen. Vanuit pedagogisch en onderwijskundig oogpunt gezien, levert een combinatiegroep (1)2/3 veel uitdagingen. Een ononderbroken ontwikkeling en doorgaande lijnen kunnen een echte kans krijgen als je profiteert van de sterken punten van de groepen 1/2 en de groep 3.

De studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ is opgebouwd uit 2 modules.

Module 1 (ochtendprogramma) geeft je volop handreikingen en inspiratie voor de opzet en organisatie voor het werken met de combinatiegroep (1)2/3.

Inhoud van module 1:

 • groep (1)2/3 een bewuste keuze
 • (nog) bewuster plannen en organiseren
 • het rooster (dagplanning)
 • instructiemomenten en verwerking
 • betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van en bij leerlingen
 • de inrichting van het lokaal

In module 2 (middagprogramma) staat het werken met thema’s en spel in groep 2 en 3 centraal (ook in de combinatiegroep 2/3). Jonge kinderen leren via spel. Spel houdt niet op aan het eind van groep 2, een doorgaande lijn van groep 2 naar groep in spel en de begeleiding daarvan is essentieel. De combinatiegroep (1)2/3 biedt volop mogelijkheden voor een doorgaande lijn.

Inhoud van module 2:

 • spel binnen een doelgericht en beredeneerd aanbod
 • de opbouw van spel
 • de plaats van spel in het dagelijkse onderwijsaanbod
 • betekenisvolle thema’s
 • verbinden van spel met thema’s en wereldoriëntatie

 

Naast de studiedag worden er nog 2 inhoudelijke modules aangeboden, een module specifiek gericht op taal-leesonderwijs en een module gericht op rekenonderwijs.

Module 3 richt zich op een doorgaande lijn taal-lezen, de verbinding tussen groep 2 en groep 3, de brede taal-leesontwikkeling en functionele geletterdheid.

 • een doorgaande lijn taal-lezen
 • krachtige taalomgeving
 • functioneel lezen en schrijven
 • taal-lezen in een betekenisvolle context
 • taal en lezen verbinden aan spel
 • differentiatie in instructie en tijd
 • praktijkvoorbeelden

Het rekenonderwijs staat in module 4 centraal. Een doorgaande lijn rekenen wordt gemaakt op basis van doelen, waarbij veel ruimte is voor handelen en ervaren. Het werken in hoeken en de inzet van spelletjes bij rekenen dragen bij aan een goede rekenontwikkeling.

 • belangrijke aandachtspunten binnen het leren rekenen in groep 1, 2 en 3
 • doelen als uitgangspunt voor de de doorgaande lijn
 • ruimte om te handelen, te ervaren, te oefenen en toe te passen
 • rekenen verbinden in hoeken
 • spel in de rekenles
 • didactische modellen en werkvormen
 • praktijkvoorbeelden  

Voor wie:

Leerkrachten, onderbouwteams  en Intern Begeleiders die werken of gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3

Uitvoerders van de modules:  Margreeth Mulder

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.

Stuur e-mail