Post-HBO opleiding Coördinator RekenWiskunde Onderwijs

2.795,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Hybride Amersfoort / Online start 19 september 2024 9:00 - 16:00 uur
Donderdag19-09-20249.00 – 16.00 uurAmersfoort
Donderdag17-10-20249.00 – 16.00 uurOnline
Donderdag21-11-20249.00 – 16.00 uurOnline
Donderdag16-01-20259.00 – 16.00 uurAmersfoort
Donderdag06-03-20259.00 – 16.00 uurOnline
Donderdag03-04-20259.00 – 16.00 uurOnline
Donderdag15-05-20259.00 – 16.00 uurOnline
Donderdag19-06-20259.00 – 16.00 uurAmersfoort

 

Assen start 19 september 2024 9:00 - 16:00 uur
Donderdag19 september 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag17 oktober 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag21 november 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag16 januari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag6 maart 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag3 april 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag15 mei 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag19 juni 20259.00 – 16.00 uur

 

Heerenveen start 3 oktober 2024 9:00 - 16:00 uur
Donderdag3 oktober 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag7 november 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag12 december 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag6 februari 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag20 maart 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag17 april 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag5 juni 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag3 juli 20259.00 – 16.00 uur

 

Schagen start 9 september 2024 9:00 - 16:00 uur
Maandag9 september 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag10 oktober 20249.00 – 16.00 uur
Dinsdag17 december 20249.00 – 16.00 uur
Donderdag30 januari 20259.00 – 16.00 uur
Dinsdag18 maart 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag10 april 20259.00 – 16.00 uur
Maandag26 mei 20259.00 – 16.00 uur
Donderdag3 juli 20259.00 – 16.00 uur

 

Wissen

Registeropleiding Cpion

De  Opleiding Coördinator RekenWiskunde onderwijs van Wizz Scholing is opgenomen in het CPION Register. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma.

In ’t kort

Verder professionaliseren in rekenwiskunde?
Wizz Scholing biedt een 1 jarige opleiding van hoog niveau voor basisonderwijs.

Heb jij plezier in het vak rekenen en wil jij:

 • Het rekenonderwijs binnen jouw school naar een hoger niveau tillen?
 • Binnen dit vakgebied ondersteuning geven aan collega’s?
 • Eigentijds en betekenisvol rekenwiskunde onderwijs realiseren?
 • Doorgaande lijnen in het rekenaanbod en de didactische aanpak op jouw school bevorderen?

Dan is de opleiding Rekenspecialist jou op het lijf geschreven!

Wat?

Een Coördinator Rekenwiskunde (ook wel Rekenwiskunde Coördinator of Rekencoördinator) is een leraar die de professionaliteit van zichzelf en collega’s bevordert op het gebied van rekenwiskunde. Je ondersteunt collega’s door zorg te dragen voor vakgerichte communicatie. Ook help je beleid te ontwikkelen op dit vakterrein. Door te werken aan eigen rekenvaardigheden en kennis en inzichten in de vakdidactiek geef je je expertise vorm.
De Post HBO opleiding tot Rekencoördinator heeft 8 bijeenkomsten en duurt 1 jaar.

Verdieping en inhoud

Doelstellingen van de opleiding:

Vakdidactiek:

 • Als Rekencoördinator weet je je eigen organisatie te inspireren tot kwaliteitsverbetering op het gebied van rekenwiskunde-onderwijs, uitgaande van je kennis over de huidige (leidende en recente) inzichten, theorieën en onderzoeken op het terrein van rekenen-wiskunde.

Gecijferdheid:

 • Je zorgt ervoor dat rekenwiskunde betekenis krijgt voor de leerlingen, waarbij de leerlingen een goede basisvaardigheid rekenen realiseren en met behulp van diverse oplossingsprocessen kritisch kunnen denken en redeneren over rekenwiskunde. Je bevordert tevens het wiskundig denken van je collega’s.

Vakgerichte communicatie en collegiale consultatie:

 • Als Coördinator Rekenwiskunde leer je communicatieprincipes zo toe te passen, dat collega’s gestimuleerd worden om vakkennis en praktijkervaring uit te wisselen en te versterken. Je zorgt voor collegiale ondersteuning.

Beleid:

 • Je leert verschillende procedures en manieren om invloed uit te oefenen op het beleid en de kwaliteit van het rekenwiskunde-onderwijs binnen je eigen organisatie.

Inhoud van de opleiding

 • Domeinen en leerlijnen

De verschillende domeinen en leerlijnen krijgen specifiek aandacht in de opleiding. Opbouw, cruciale momenten en strategieën komen aan bod. Naast de opbouw van de leerlijnen in de gebruikte methodiek op je eigen school, krijg je handreikingen, tips en suggesties. Zodat je leerlingen meer grip krijgen op verschillende onderdelen van rekenen.

De domeinen die aan bod komen, zijn conform de opbouw in de SLO doelen, namelijk:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Didactische modellen

In het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie worden handreikingen gegeven voor het goed opbouwen van de les, observatie en diagnostiek. De hoofdfasen in de leerlijnen, het handelingsmodel en het drieslagmodel zijn hierbij belangrijke didactische modellen. Door gebruik te maken van deze handreikingen en didactische modellen kun je een leerlijn effectief en doelgericht opbouwen.

 • De referentieniveaus rekenen

Afhankelijk van het uitstroomperspectief VO moeten leerlingen een bepaald niveau van rekenen hebben. Uitgangspunt bij het werken met leerlijnen is het 1S (streef) niveau. In de opleiding besteden we aandacht aan leerlingen die moeite hebben met rekenen en die uitdagingen nodig hebben. Binnen de leerlijnen wordt gekeken wat minimaal op 1F nodig is (voor de zwakke rekenaars), hoe je leerlingen kunt ondersteunen om het niveau 1S te halen en hoe je leerlingen kunt uitdagen (sterke rekenaars). Door inzicht in de verschillende niveaus kun je het aanbod beter afstemmen op wat leerlingen minimaal moeten kennen, passend bij het vervolgonderwijs.

 

 

 

 

Deelnemers zeggen:

“Ik heb veel geleerd waar we ook als school iets mee kunnen”
“Hele zinvolle opleiding die mijn rekenonderwijs heeft verrijkt”
“Tijdens deze opleiding ben ik behoorlijk gegroeid dankzij de trainers die weten waar ze het over hebben”
“De opleiding geeft een boost om het rekenonderwijs als rekencoördinator op je eigen school verder te ontwikkelen”
“Een inspirerende en praktijkgerichte opleiding, waardoor ik als leerkracht en rekencoördinator sterker ben geworden”
“De opleiding wordt gegeven door zeer kundige trainers met veel kennis”

 

 • Differentiatie in de les

In elke klas heb je te maken met verschillen tussen leerlingen, zeker als het gaat om rekenen. Hoe bepaal je wie wat nodig heeft? Wat betekent dit voor de voorbereiding van je lessen?
Tijdens de opleiding zetten we in op een goede voorbereiding van de lessen, waarbij je tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De voorbereiding moet bovendien in de praktijk goed uit te voeren zijn.

 • Instructie

Om effectief rekenonderwijs te kunnen geven is het belangrijk dat je als leerkracht beschikt over kennis van diverse instructievormen. We besteden aandacht aan vormen van directe instructie, banende instructie en werken met rekenconflicten en ontdeklessen. De keus voor instructie hangt altijd samen met het doel van de les, waar je je bevindt in de hoofdfasen van de leerlijn en de beginsituatie van de leerlingen.

 • Doelgericht werken en actieve betrokkenheid van leerlingen

Het werken met leerlijnen kan je helpen om doelgerichter te werken. Focus houden op doelen en gerichte keuzes maken zijn hierbij aandachtspunten. Leerlingen betrekken bij de doelen, zal de motivatie verhogen en het eigenaarschap vergroten. Door te werken met duidelijke doelen en succescriteria kan gerichte feedback aan de leerlingen gegeven worden. We gaan bij het geven van feedback uit van de drieslag: feed up, feed back en feed forward.

 • Buiten het boekje rekenen

Bij effectief rekenonderwijs is de leerkracht voor de klas de regisseur. Als je kennis hebt van doelen, leerlijnen en rekenprocessen kun je je rekenonderwijs versterken. In de opleiding Rekencoördinator gaan we aan het werk met het versterken van de leerlijnen door bijvoorbeeld gebruik te maken van actieve (coöperatieve) werkvormen, de inzet van rekenhoeken en de inzet van spel. Er is specifiek aandacht voor probleemoplossend denken, kritisch denken en redeneren over rekenenwiskunde.

 • Rekenbeleid

Een duidelijke visie op rekenwiskunde onderwijs is de basis voor rekenbeleid. Rekenbeleid geeft richting aan keuzes die worden gemaakt voor rekenwiskunde onderwijs op jouw school.
Het helpt om op een planmatige wijze vorm en inhoud te geven aan het rekenwiskunde onderwijs. De Coördinator Rekenwiskunde kan input geven voor de visie en het rekenbeleid op schoolniveau. In de opleiding is aandacht voor alle belangrijke aspecten voor vakkundig en eigentijds rekenwiskunde onderwijs.

 

 

Voor wie

De opleiding is geschikt voor leerkrachten en IB’ers die plezier hebben in het vak rekenen.
Wil je daarnaast ook het rekenonderwijs binnen jouw school professionaliseren en je collega’s ondersteuning bieden? Eigentijds en betekenisvol rekenwiskunde onderwijs realiseren?
Dan is deze opleiding precies in jouw straatje.

Diploma

De opleiding Coördinator Rekenwiskunde onderwijs van Wizz Scholing is opgenomen in het CPION Register. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predicaat van dit register. Heb je met goed gevolg deelgenomen aan de Post HBO opleiding Coördinator Rekenwiskunde van Wizz Scholing dan word je opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvang je een officieel erkend diploma.

Studiebelasting

De opleiding Coördinator Rekenwiskunde onderwijs bestaat uit 8 bijeenkomsten van 9:00-16:00 uur. Houd rekening met een studiebelasting van 300 uur, verdeeld in 54 contacturen en 246 uur zelfstudie. Zelfstudie bestaat in dit geval uit het lezen van vakliteratuur, het uitvoeren van opdrachten in je eigen school en (praktijk)onderzoek.

Na elke bijeenkomst worden er praktijkopdrachten gegeven die je vóór de volgende
bijeenkomst uitvoert. Je houdt een portfolio bij, deze heeft als doel om met de trainer (en eventueel de directeur van de school) te kunnen reflecteren op je ontwikkelingen.

Trainers van de opleiding

Marije Bakker, Marthe Postma, Jiska van Hall, Rianne Timmermans en Margreeth Mulder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margreeth Mulder
info@wizz-scholing.nl
tel.: 085-8200887

Deze opleiding kan ook incompany gegeven worden.
Stuur e-mail voor meer informatie