Masterclass: Werken met het nieuwe rekenmuurtje van Bareka

In augustus is het nieuwe rekenmuurtje van Bareka gelanceerd en zijn de toetsen en het oefendeel geüpdatet.
In het rekenmuurtje ontbraken een aantal belangrijke bouwstenen voor het rekenen tot 100. Dat is in deze versie van het muurtje aangepast. Een voorbeeld daarvan is het somtype 6+..=10.

Inherent aan de toevoegingen in het rekenmuurtje zijn de aanpassingen / vernieuweingen in de Bareka online toetsen. De Power-toets brengt de rekenvaardigheid gedurende de hele basisschoolperiode in beeld. Aanvullend brengt de Speed-toets voor de basisvaardigheden de mate van automatisering in beeld. Van beide toetsen is de normering ook aangepast.

De grootste verandering betreft het aantal verschillende rapportageformulieren die beschikbaar blijven. Met het analyseren de vernieuwde rapportages kun je hiaten in de rekenvaardigheid en mate van automatiseren in beeld brengen en gerichte acties opstellen.

Wil je in anderhalf uur op de hoogte worden gebracht van het werken met de vernieuwde materialen van de Bareka online rekentoetsen en direct profiteren van de vernieuwingen schrijf je dan in voor onze online bijeenkomst.

Voor leerkrachten / scholen die nog maar kort werken met Bareka is er de mogelijkheid om de cursus ‘Bouwen aan een stevig rekenmuurtje’ of ‘Werken met de profieltoets van Bareka’ te volgen, waarin uiteraard alle vernieuwingen zijn opgenomen.

In deze bijeenkomst leer je:
– Welke veranderingen in de toetsen zijn doorgevoerd
– Hoe je de toetsen effectief klaarzet
– Op welke wijze je de vernieuwde rapportageformulieren dient te interpreteren
– Wat het verschil is met het rekenmuurtje van Bareka en de rekenmuurtjes uit de
verschillende rekenmethoden
– Hoe het oefendeel kan worden ingezet

Voor wie:
Voor oud-cursisten van de cursussen ‘Bouwen aan een stevig Rekenmuurtje’ en ‘Werken met de profieltoets van Bareka’ en gebruikers van Bareka

Uitvoerders van de masterclass:
Pauline van Vliet, Marije Bakker, Peter C. van Dijk en Lex Gall
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887
Stuur e-mail voor meer informatie