Masterclass: ‘Verder met rekenen in groep 4’

Weet je echt HOE ze rekenen?

Doordat leerlingen op afstand les kregen, heb jij als leerkracht niet goed kunnen zien hoe ze rekenen, terwijl dit zo hard nodig is om de leerstof af te kunnen stemmen op elke leerling. En nu ze weer terug op school zijn, sta je meteen ook voor een boel keuzes in de lesstof. Ga je –na groepsvorming- verder waar je gebleven bent, omdat je denkt dat ze dat wel aankunnen? Ga je met sommige leerlingen terug in de leerstof? En hoe wil je hen dan weer laten aanhaken bij het groepsprogramma? Kun je nog iets schrappen om een beetje in de pas te blijven?

Je realiseert je dat een toets afnemen of voortoetsen ook weinig inzicht geeft in hun rekenproces, maar je wilt ook geen kostbare tijd kwijt zijn aan 25 rekengesprekken…

Je weet dat er veel belangrijke mijlpalen in de rekenstof van groep 4 zitten, die dé basis vormen voor het verdere rekenen in de midden- en bovenbouw! Je maakt je zorgen om drempel 3 (rekenen tot 20) en drempel 4 (rekenen tot 100), omdat je weet dat leerlingen die snel tellen grote problemen gaan krijgen in groep 5 en verder. En probeer je de tafels er nog maar snel even in te stampen voor de zomer, of moet je eerst de strategieën nog wat ruimte geven?

Wat is ervoor nodig om leerlingen in groep 4 een doorgaande lijn te geven in hun rekenontwikkeling?

Grijp de kansen aan om formatief te evalueren, door doelgericht te leren observeren en efficiënt te leren peilen, omdat je jouw groep 4 het beste gunt!

In de Masterclass Verder met rekenen in groep 4 helpen we jou snel op weg om te kunnen blijven bouwen aan een stevige rekenbasis voor alle leerlingen, op weg naar automatiseren! In 2 uur tijd krijg je alle informatie (én handige documenten) die je nodig hebt om een doelgericht, passend rekenaanbod te kunnen maken voor jouw groep.

Het volgende kun je verwachten in de masterclass:

  • tips om de rekenontwikkeling  van jouw groep in beeld te krijgen, zodat je de beginsituatie helder hebt
  •  inzicht in de belangrijkste doelen voor groep 4 en leren keuzes te maken in doelen
  • aanwijzingen voor de didactische aanpak en de rol van de methode hierbij
  • suggesties voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen
  • voorbeelden van passende werkwijzen en motiverende activiteiten

Voor wie: 

Deze masterclass is bestemd leerkrachten groep 4.
Leerkrachten van groep 5 die een goede aansluiting willen creëren bij groep 4 zijn ook van harte welkom.

Uitvoerders van de masterclass: Pauline van Vliet, Margreeth Mulder

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.
Stuur e-mail voor meer informatie