Masterclass: ‘Verder met rekenen in groep 3’

Praktische handreikingen voor het in kaart brengen van de rekenontwikkeling van jouw groep, zodat je didactisch zorgvuldig kunt afstemmen op leerbehoeften

Aan het begin van het schooljaar ben je vast goed van start gegaan met het rekenen in groep 3. Misschien heb je doelen aangepast zodat je een betere doorgaande lijn had vanaf groep 3. Wellicht heb je ook aanpassingen gemaakt in de werkwijze, zoals het inzetten van spel en bewegend leren, zodat het leren rekenen beter aansloot bij de manier waarop jonge kinderen leren.

Hoe heeft het reken-wiskunde onderwijs zich ontwikkeld? Rekenen de kinderen op de manier zoals je op school hebt aangeboden? En nog meer inhoudelijk: Maken ze de splitsingen zonder te tellen? Maken ze gebruik van de vijfstructuur? enz. En wat hebben de keuzes die je moest maken in je aanbod nu opgeleverd? In de masterclass ‘Verder rekenen in groep 3’ krijg je handreikingen voor de tweede helft van het schooljaar. Het volgende kun je verwachten in de masterclass:

  • tips over hoe je kunt kijken naar de rekenontwikkeling van de kinderen, zodat je de beginsituatie in kaart kunt brengen
  • inzicht in de belangrijkste doelen voor groep 3 en hoe je keuzes kunt maken in doelen
  • aanwijzingen voor de didactische aanpak en de rol van de methode hierbij
  • suggesties voor het omgaan met verschillen tussen kinderen
  • voorbeelden van passende werkwijzen en motiverende activiteiten

Tijdens de masterclass kun je gedachten en ervaringen uitwisselen met  collega’s, in kleine groepen in breakoutrooms.

Naast het volgen van de masterclass ontvang je:

  • een overzicht van de belangrijkste doelen voor het eind van groep 3
  • een document (checklist) voor het in kaart brengen van de rekenontwikkeling als de kinderen weer op school komen
  • een aantal voorbeeldactiviteiten die je in de praktijk kunt gebruiken

Voor wie: 

Deze masterclass is bestemd leerkrachten groep 3.
Leerkrachten van groep 4 die een goede aansluiting willen creëren bij groep 3 zijn ook van harte welkom.

Uitvoerders van de masterclass: Pauline van Vliet, Margreeth Mulder

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.
Stuur e-mail voor meer informatie