Masterclass: Spelenderwijs leren rekenen in groep 3 met Wereld in Getallen 5

50,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Online 5 september 2022 15:00 - 17:00 uur
Maandag 5 september 2022 15:00 – 17:00 uur
Wissen

Een goede basis voor het rekenen wordt gelegd in de groepen 1, 2 en 3. Het is dan ook cruciaal dat er sprake is van een goede doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Belangrijk in die doorgaande lijn is dat er rekening wordt gehouden met de wijze waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren.  (Rollen)spel, spelenderwijs leren, bewegen en activiteiten die zich kenmerken door interactie, handelen en ervaren horen in het rekenaanbod van groep 1, 2 en 3.

Met ingang van het komende schooljaar is er een katern ‘Spelenderwijs leren rekenen in groep 3’ beschikbaar bij Wereld in Getallen 5. Dit katern is (gratis) beschikbaar voor scholen die werken met Wereld in Getallen 5. Zij kunnen dit in het nieuwe schooljaar vinden in Bingel (bij de blokinfo).

Per blok wordt bij elke les concreet aangegeven voor welke lesonderdelen er spel- of interactieve activiteiten ingezet kunnen worden ter aanvulling of vervanging van een uit het reguliere aanbod. Denk aan een alternatief voor de instructie, voor zelfstandig werken of een tussendoortje. Voor de weektaak zijn spellen en activiteiten gekoppeld aan het doel van de lessen. Zo heb je als leerkracht altijd de keus of en hoeveel je wilt laten verwerken in het werkschrift of dit met spellen of andere activiteiten wilt doen. Doordat je precies weet welke spellen en activiteiten horen bij de doelen van de lessen, kun je ook makkelijke werken met werkcircuits, met planborden en/of hoeken.

Bij elk blok worden meerdere suggesties gegeven voor hoeken. Deze hoeken kun je permanent gebruiken of inzetten in de vierde week van elk blok. Voor buiten vind je bij elk blok meerder suggesties voor activiteiten, die aansluiten bij de instructiedoelen van elk blok.

Om een soepele overgang en een doorgaande lijn vanuit groep 1 en 2 naar groep 3 te garanderen wordt er in de handreiking gebruik gemaakt van onderdelen die ook in Rekenplein voor groep 1 en 2 voorkomen.

Wil jij in groep 3 de kinderen meer spelenderwijs leren rekenen en weten hoe je handreikingen in het katern bij Wereld in Getallen kunt inzetten?

Neem dan deel aan de online bijeenkomst

Voor wie:
De masterclass is bedoeld voor leerkrachten groep 3 , intern Begeleiders en rekencoördinatoren.

Uitvoerder van de masterclass: Margreeth Mulder
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.