Masterclass: Op weg naar 1S

95,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Wissen
Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

In het streven naar zo goed mogelijk rekenonderwijs streven we er naar om zoveel mogelijk leerlingen referentieniveau 1S te laten halen. In de praktijk blijkt dat op veel scholen nog te weinig leerlingen het niveau 1S voor rekenen halen in groep 8.
Wat kunnen we hieraan doen? Wat betekent dit voor het rekenonderwijs?
Is het iets wat met name speelt in de bovenbouw, vanaf groep 6, of  merken we hier al van in groep 3-4-5?
Moet er pas onderscheid gemaakt worden vanaf groep 6? Hoe gaan we dan om met de leerlingen die moeite hebben met rekenen in de middenbouw? En hoe gaan we dan verder in groep 7-8? Wanneer is het verstandig om wel/niet te kiezen voor 1F als uitstroomniveau? Voor scholen is het van belang om vanuit kennis over referentieniveaus en aspecten die van belang zijn bij goed rekenonderwijs onderbouwde keuzes en beleid te maken.

Deze masterclass gaan we in op de inhoudelijke verschillen tussen 1F en 1S voor rekenen-wiskunde en wat dit betekent voor de praktijk. We kijken naar de differentiatie en welke keuzes je daarin kunt maken.  Wat zijn de kenmerken van leerlingen die wel 1S zouden kunnen halen, maar dat in de praktijk niet halen?

 

We gaan in op vroegtijdig signaleren we de groep die met ondersteuning wel 1S kunnen halen en hoe je deze leerlingen kunt ondersteunen en wat dit betekent voor de organisatie van de rekenles.

  • Neem een groepsoverzicht van een groep leerlingen van de eigen school (alleen voor rekenen) mee.

In deze masterclass komt aan de orde:

– De referentieniveaus 1F en 1S; het verschil tussen aanbod en beheersing.
– Concretisering voor rekenen; 1F en 1S in de praktijk.
– Verantwoord kiezen voor 1F;  zwakke of langzame rekenaars?
Signaleren en reageren in groep 3-8.
Eigen groep en eigen school in beeld.

Uitvoerder van de masterclass: Marije Bakker

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.
Stuur e-mail voor meer informatie