Masterclass: ‘Bouwen aan een doorgaande lijn van peuter naar kleuter

95,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Leeuwarden dinsdag 31 januari 2023 15:00 - 17:30 uur
Dinsdag 31 januari 2023 15:00 – 17:30 uur
Wissen

Wil jij inzetten op een brede basisvoorziening aan kinderen van 3 tot 7 jaar waarbij betekenisvolle activiteiten binnen het spel worden verbonden? In deze online Masterclass worden bouwstenen aangereikt om dit in de praktijk vorm te geven.

Opvang en onderwijs zijn twee systemen die al heel lang bestaan. De laatste jaren kiezen steeds meer organisaties ervoor om beide systemen meer op elkaar af te stemmen. Deze  Masterclass opent het gesprek over hoe je de knip tussen opvang en onderwijs minder scherp kunt maken als het gaat om de ontwikkeling van peuters en kleuters. Wat is nodig om een goede afstemming tussen de voor- en vroegschoolse periode te organiseren. Hoe ontwerp je een doorgaande lijn in de samenwerking met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en groep 1/2. Welke kansen liggen hier?

Juist in de verscheidenheid kunnen kinderen enorm van elkaar leren. Als kinderen samen spelen en samenwerken, leren ze ook dat ze verder kunnen helpen. Omdat eenieder eigen talenten heeft prikkelen ze elkaar in de samenwerking. Kinderen zijn niet meer alleen afhankelijk van de leerkracht maar leren veel van elkaar. Ook samenwerking van groepen op locatie biedt kansen. Hoe verbind je activiteiten zo dat afstemming met alle kinderen mogelijk is? De kracht van de rijke leeromgeving en de rol van de volwassene staat centraal. Er is veel aandacht voor het inrichten van een goed doordachte speel leeromgeving die aan de behoefte tot handelen en exploreren tegemoet komt. Vanuit de gedachte “gebruik je lijf om je hoofd te ontwikkelen” worden vaardigheden ontwikkeld om een omgeving te creëren die kinderen aanspreekt en uitdaagt waarbij zij een beroep kunnen doen op al hun ontwikkelingsmogelijkheden. Motivatie en betekenisverlening zijn vanuit deze visie belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. De volwassene die dit juist ondersteunt, opent nieuwe handelingsmogelijkheden en creëert ‘zones van de naaste ontwikkeling’, waardoor het aanbod krachtiger georganiseerd kan worden. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven hoe men hierbij alle ontwikkelingsgebieden aan kan spreken.

De inhoud van de masterclass:

  • Wat vraagt de afstemming van voor- naar vroegschoolse educatie op beleidsmatig niveau.
  • Hoe bied je betekenisvolle inhouden vanuit het spel. Welke kansen benut je als deze zich voordoen.
  • De kracht van de rijke leeromgeving en hoe ontwerp je activiteiten waarbij de verbinding tussen verschillen kan worden gezocht.
  • Hoe ontwerp je een doelgerichte doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie.
  • (Thema) planning maken en doelen formuleren.
  • Welke interventies zet je in.
  • Hoe organiseer je de overdracht naar de basisschool.

Uitvoerder van de masterclass: Klaske Homsma
Specialist jonge kind MSEN. Onderwijsadviseur, coach, trainer en spelbegeleider

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.