Inspiratiemiddag ‘Kansrijk van groep 2 naar groep 3’

95,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Wolvega 7 juni 2023 14:30 - 18:00 uur
Wissen

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail met daarin een link voor Google Forms. Via die link kunt u drie voorkeuren voor de workshops opgeven. Bij het indelen van de workshops doen wij ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.
LET OP! Vul de Google Forms uiterlijk 15 mei 2023 in. Hebben we dan nog geen voorkeur van u ontvangen dan delen wij u bij de workshops in.

Wat houdt de inspiratiemiddag in?

Alle kinderen moeten kansrijk de overstap van groep 2 naar groep 3 kunnen maken. Er zijn echter bij deze overgang grote verschillen te zien tussen kinderen; een deel van de kinderen heeft nog een grote spelbehoefte, terwijl andere kinderen al toe zijn aan het meer schoolse leren.  Dit betekent in de praktijk dat leerkrachten goed moeten kunnen afstemmen op onderwijsbehoeften, differentiëren en keuzes moeten maken in de leerstof en de wijze waarop deze wordt aangeboden.

Tijdens de inspiratiemiddagen ‘Kansrijk van groep 2 naar groep 3’ worden handreikingen gegeven om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo te laten verlopen dat er sprake is van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt gedaan aan de hand van achtergrondinformatie en met voorbeelden die direct toegepast kunnen worden in de eigen praktijk.

Er worden tijdens de middagen vijf workshops gegeven, waarvan je er twee kunt volgen. Het is dan ook aan te raden om samen met je collega(‘s) te komen zodat er zoveel mogelijk informatie meegenomen kan worden naar de school.

Naast het volgen van de workshops ontvang je een aantal verrassingen en kun je deelnemen aan winacties.

Wat voor workshops zijn er?

De workshops zijn gericht op:

  1. Thematiseren en spel
  2. Het belang van spontaan schrijven voor het leesproces
  3. Een doorgaande lijn begrijpend luisteren
  4. Een goede rekenstart (tellen en getalbegrip)
  5. Door handelen en ervaren grip krijgen op meten en meetkunde

De workshops worden verzorgd door Marije Bakker, Ingrid Heersink, Klaske Homsma, Janneke van Kammen, Margreeth Mulder en Nina Oosterveen.

Hieronder kunt u de uitgebreide omschrijvingen van de vijf workshops vinden.

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging via de mail met daarin een link voor Google Forms. Via die link kunt u drie voorkeuren voor de workshops opgeven. Bij het indelen van de workshops doen wij ons best om zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.

Voor wie?

Deze inspiratiemiddag is voor:

  • Leerkrachten groep 1 t/m 3
  • Onderbouwcoördinatoren
  • Intern Begeleiders

Waar?

Hanze Plaza
Protonstraat 16
9743 AL Groningen

Van der Valk Hotel
Atalanta 10
8472 CA Wolvega

 

Workshops

 

Workshop 1: Wij bouwen een fijne plek om te wonen

Jonge kinderen leren vooral door te ontdekken, nieuwsgierig te zijn en te spelen. Thematiseren is een manier van werken die daarbij aansluit. Een van de kenmerken van thematiseren is het interactieve karakter tussen leerkracht en leerlingen. Bij thematiseren wordt gewerkt met speelbare thema’s waarin (rollen- en constructie)spel en een belangrijke rol heeft. Voor de ontwikkeling van de kinderen is het belangrijk dat er een doorgaande lijn is in thematiseren en de spelontwikkeling vanuit groep 1/2 naar groep 3.

Ontdek in deze workshop wat het verschil is tussen werken met een thema en thematiseren, aan de hand van het thema ‘Wij bouwen een fijne plek om te wonen’. Krijg tips en suggesties over hoe je planmatig en doelbewust een doorgaande lijn van groep 2 en 3 kunt creëren in thematiseren en spel.  Ervaar hoe je spel kunt inzetten als leercontext, door taallees- en rekendoelen te verweven in het spel.

Schrijf je in voor deze workshop als je een verdiepingsslag in je onderwijs wilt maken op een manier die past bij het leren en ontwikkelen van jonge kinderen.

Workshop 2: De letter L van Lezen of Schrijven?

Letters, Leren Lezen, Leesplezier, Leeromgeving; allemaal woorden die beginnen met de L en die met elkaar te maken hebben. Ze horen bij het Leesproces van jonge kinderen.

Onderzoekers geven aan dat schrijven met de hand een belangrijke rol speelt bij het leren lezen; oftewel schrijven komt voor lezen. Vanuit situaties waarin kinderen in verschillende situaties in aanraking komen met geschreven taal, (voorlezen, kijken in boeken) zullen ze vanuit hun nieuwsgierigheid zelf gaan experimenteren met letters. Eerst zullen dat krabbels zijn en dat zal zich ontwikkelen naar zelf woorden schrijven of naschrijven. Ze ontdekken dat iets wat ze zelf geschreven hebben ook gelezen kan worden. Dit wordt fonetisch schrijven of invented spellen genoemd. In de workshop krijg je inzicht in het belang van het schrijven door jonge kinderen voor het leren lezen. Je krijgt voorbeelden van hoe je met de kinderen kunt ‘spelen met letters en klanken’ en hoe je dit kunt integreren in het  dagelijkse onderwijs in groep (1)2 en 3. Na het volgen van deze workshop heb je inspiratie om met het spontane schrijven aan de slag te gaan, zodat je op een voor kinderen passende manier het leesproces kunt stimuleren.

 

Workshop 3: Actief aan de slag met teksten

Begrijpend luisteren is actief denken, betekenis geven aan een tekst en dit verbinden met al aanwezige voorkennis, tijdens het luisteren naar een voorgelezen verhaal of (informatieve) tekst. Het gericht starten met begrijpend luisteren in de onderbouw, zal bevorderlijk zijn voor de opbrengsten van het begrijpend lezen Een goede doorgaande lijn  begrijpend luisteren is dan ook onmisbaar. Maar wat heb je hiervoor nodig? En hoe kun je dit vormgeven in de praktijk? En wat het verschil is tussen hardopdenkend – en interactief voorlezen.

In een goede doorgaande lijn begrijpend luisteren zie je ook dat er intensief aandacht besteed wordt aan de mondelinge taal, beginnende geletterdheid en woordenschat. Begrijpend luisteren is dan ook vooral actief aan de slag met teksten. Tijdens deze workshop krijg je handreikingen om met jonge kinderen na te denken over de inhoud van een tekst en om tot een dieper tekstbegrip te komen. Daarnaast krijg je suggesties en tips voor activiteiten die je kunt inzetten met betrekking tot verwerking binnen de doorgaande lijn begrijpend luisteren en om de verbinding met andere taalvaardigheden maken. Je krijgt praktijkvoorbeelden en gaat ook zelf aan de slag.

 

Workshop 4: Hoeveel katten zijn er achter de deur?

Leren rekenen is veel meer dan leren tellen en het uitrekenen van sommen. Jonge kinderen starten met wiskundig denken wanneer ze gaan redeneren over de wereld om hen heen. Die wereld bestaat uit spel en spelen binnen een betekenisvol thema. Spelenderwijs ontdekken kinderen dat je kunt weten hoeveel er van iets in een doosje zit, ook als het deksel dicht is. In groep 3 ontdekken ze dat je eigenlijk al heel veel sommen kunt maken als je begrijpt en weet dat je 5 kunt splitsen in 2 en 3. Wanneer je als leerkracht goed aansluit bij de werkelijkheid en passende rekenvragen stelt, ontwikkelen kinderen een wiskundige houding. Vanaf de start van het leerproces is rekenen daarmee veel meer dan tellen in groep 1/2 en sommen maken in groep 3. In deze workshop gaan we aan de slag met onder andere de vertaalcirkel als middel om (los van de methode) te werken aan een goede rekenstart waarbij leren redeneren en het gebruik van rekentaal vanaf het begin wordt meegenomen.

Workshop 5: Meten en meetkunde in hoeken met boeken

Bij meten en meetkunde zijn activiteiten waarbij kinderen concrete ervaringen opdoen essentieel. Meetervaringen dragen bij aan ontluikend maatbesef en meetkunde activiteiten zijn gericht op het begrijpen van de ruimtelijke omgeving. Bij meten en meetkunde hoort een aanbod waarbij kinderen kunnen ervaren, ontdekken en onderzoeken.

In deze workshop word je meegenomen in het belang van meten en meetkunde en hoe je dit vooral kunt stimuleren in verschillende hoeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van boeken als uitgangspunt. Je krijgt boekentips om met meet- en meetkundeactiviteiten in hoeken aan de slag te gaan en praktische tips en voorbeelden hierbij.

Je gaat ook praktisch aan de slag, waardoor je gaat ervaren hoe je de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 kunt vormgeven. Een doorgaande lijn waarbij kinderen door betekenisvolle activiteiten hun inzicht, kennis en vaardigheden verder ontwikkelen.