Cursus: Wizz Woord Wijs

Deze cursus is alleen incompany bij ons af te nemen.  Stuur voor meer informatie een mail of neem telefonisch contact met ons op: 06-20369310.
Stuur e-mail

Woordenschatonderwijs
Wizz Woord Wijs legt bij het werken aan woordenschat de verbinding met begrijpend luisteren/lezen en de integratie met thema’s en wereldoriëntatie. Door leerlingen op verschillende manieren te laten oefenen met nieuwe woorden, onthouden de leerlingen de woorden beter.

Het spreiden van de oefenmomenten, het ophalen van woorden uit het geheugen en een actieve betrokkenheid zijn effectieve manieren bij succesvol woordenschatonderwijs.

De cursus Wizz Woord Wijs
Met Wizz Woord Wijs leert U op effectieve wijze, geïntegreerd in het totale onderwijs, de woordenschat van uw leerlingen te vergroten. Effectief woordenschatonderwijs vraagt van de leerkracht om het inrichten van betekenisvol en functioneel onderwijs. In de cursus wordt daarnaast aandacht besteed aan theorie en achtergrondinformatie over woordenschatonderwijs.

Speel je wijs
Plezier, humor, drama en spel zijn kenmerkend voor de activiteiten die worden ingezet bij het leren van woorden. Bij Wizz Woord Wijs wordt daarvoor onder andere gebruik gemaakt van ‘Speel Je Wijs woordenschat’ en ‘Speel je Wijs’.

De inzet van spel, het beleven van taal en actieve betrokkenheid van leerlingen, waarbij meerdere delen in hersenen worden geactiveerd maken dat wat je leert beter beklijft. Met Wizz Woord Wijs heeft u een schat aan lesideeën en inspiratie.

Inhoud:
In deze nascholing richten we ons op een integrale aanpak door de verbinding te maken met begrijpend luisteren en spelontwikkeling van jonge kinderen. Je krijgt veel lesideeën om direct uit te voeren in de klas. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de inspirerende en creatieve werkvormen uit ‘Speel je Wijs woordenschat’.

Voor wie:
De cursus is bestemd voor leerkrachten groep 4 t/m 8, taal-leescoördinatoren en Intern Begeleiders.

Uitvoerder van de cursus: Lex Gall en Margreeth Mulder

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.
Stuur e-mail voor meer informatie