Cursus ‘Taal-lezen in een krachtige omgeving’

475,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Leeuwarden start 14 januari 2025 15:00 - 17:30 uur
Donderdag14 januari 202515:00 – 17:30
Donderdag4 maart 202515:00 – 17:30
Donderdag15 april 202515:00 – 17:30
Donderdag20 mei 202515:00 – 17:30
Wissen

Wanneer?

Staat er geen cursus bij in jouw omgeving en heb je wel belangstelling of wil je een gastschool zijn?

Neem dan contact op.

Stuur e-mail voor meer informatie

Communiceren en verwerken van informatie doen we via taal. Dit wordt geletterdheid genoemd. Onder geletterdheid vallen de domeinen lezen, schrijven en begrijpen van opgedane informatie. Lezen, schrijven, spreken en luisteren vormen één geheel en beïnvloeden elkaar (Expertgroep doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen, 2008). Een goede ontwikkeling van geletterdheid bij kinderen is van belang, omdat deze vaardigheden nodig zijn om later als burger goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Een goede taalbasis kun je realiseren door kinderen spelenderwijs in aanraking te brengen met veel situaties en activiteiten die ervoor zorgen dat ze hun kennis, vaardigheden en inzichten op het gebied van taal steeds verder uitbreiden.
De verschillende domeinen van geletterdheid worden veelal in samenhang aangeboden en niet los van elkaar. Daarnaast kunnen veel activiteiten verbonden worden aan andere activiteiten binnen een thema. Lezen, spreken en schrijven horen voor kinderen bij de echte wereld; deze wereld verkennen kinderen veelal via een thema. Hier hoort een krachtige speel-leeromgeving bij.

In de cursus ‘Taal-lezen in een krachtige omgeving’ komen onderwerpen aan bod, die van invloed zijn op het inrichten van een krachtige speel-leeromgeving waar volop kansen zijn om de taal-leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze onderwerpen zijn:

 • het stimuleren van geletterdheid
 • woordenschatontwikkeling
 • begrijpend luisteren
 • taal-lezen in betekenisvolle contexten
 • taal-lezen verbinden aan spel
 • functioneel lezen en schrijven
 • leesmotivatie
 • een doorgaande lijn taal-lezen van groep 2 naar groep 3

In de cursus gaan we in op doelen, inhouden en didactische aandachtspunten bij de verschillende onderwerpen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verbinden van taal- en leesactiviteiten aan het thema en het spel van de kinderen (impliciet aanbod) en het aanbieden van doelen en activiteiten die leerkrachtgebonden zijn en vooraf gepland worden (expliciet aanbod).

Als leerkracht heb je een grote invloed op de ontwikkeling van en het leren van de kinderen. Naast inzicht en kennis over het verloop van de taal-leesontwikkeling worden er onder andere vaardigheden gevraagd als het stimuleren van interactie, differentiëren, planmatig werken aan ondersteuning en uitdaging, omgaan met instructie en het zorg dragen voor een krachtige taal-leesomgeving. Gedurende de bijeenkomsten krijg je
handreikingen waarmee je jouw rol en vaardigheden kunt uitbreiden en verder verdiepen.

Na het volgen van de vier bijeenkomsten:

 • heb je kennis van doelen en didactische aandachtspunten bij verschillende taalonderwerpen (woordenschat, begrijpend luisteren, functioneel lezen en schrijven)
 • weet je hoe je de geletterdheid (taal-leesontwikkeling) van kinderen kunt stimuleren en begeleiden
 • weet je hoe je je kinderen (nog meer) kunt motiveren voor boeken en allerlei soorten teksten
 • weet je hoe je de taal-leesdoelen kunt integreren met thema’s en wereldoriëntatie
 • heb je inzicht in de verbinding tussen spel, mondelinge taal, schrijven en lezen
 • heb je praktijkvoorbeelden, tips en suggesties waar je mee in de eigen praktijk aan de slag kunt
 • heb je handreikingen voor het inrichten van een krachtige taal-lees omgeving
 • weet je hoe je eigen rol kunt uitbreiden en verdiepen
 • heb je handreikingen om de doorgaande lijn taal-lezen van groep 2 naar groep 3 te verdiepen
 • heb je volop inspiratie om samen met de kinderen de wereld van taal, woorden, letters, klanken, lezen en schrijven te verkennen

In de cursus wisselen theorie en praktijk / praktische voorbeelden. Tussen de bijeenkomsten door kunnen deelnemers praktisch aan de slag in de eigen groep met de handreikingen en suggesties die in de cursus worden gegeven. In de bijeenkomsten is gelegenheid om de ervaringen die opgedaan zijn in de praktijk uit te wisselen met collega’s.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. De studiebelasting is 30 uur; 10 uur voor het bijwonen van de bijeenkomsten en 2o uur voor het uitvoeren van opdrachten in de eigen praktijk.

Voor wie:
De cursus is bestemd voor leerkrachten van de groepen 1, 2 en 3, onderbouwcoördinatoren, taalcoördinatoren en Intern Begeleiders.

Uitvoerder van de cursus: Klaske Homsma, Marije van der Laan

Deze cursus is zeer geschikt voor een training op schoolniveau of in een bestuursacademie. Informeer naar de mogelijkheden

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887
Stuur e-mail voor meer informatie