Cursus: Structureel bouwen aan de rekenmuur (Getal & Ruimte junior)

375,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Online start 23 januari 2024 15.15 - 17.45 uur
Dinsdag23 januari 2024 15.15 – 17.45 uur
Dinsdag12 maart 2024 15.15 – 17.45 uur
Dinsdag16 april 2024 15.15 – 17.45 uur
Wissen

Inhoud en opbrengst

Het lijkt zo simpel: kinderen leren automatiseren. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo eenvoudig. ‘De methode gaat te snel’ ‘Iedereen zit op een ander niveau’, ‘Ze vinden oefenen snel saai worden’, ‘Al die bouwstenen, waar moet ik beginnen?’, ‘Waar haal ik zo veel extra tijd vandaan?!’ en ‘Die spellen blijven niet compleet’ of ‘Waarom wordt de rekenkast niet gebruikt?’, zijn veelgehoorde geluiden.

Met deze cursus zorgen we ervoor dat het wél lukt om structureel te werken aan automatiseren, met een effectieve aanpak die aansluit bij jouw methode (Getal & Ruimte junior). We gaan uit van de belangrijkste bouwstenen uit het rekenmuurtje en leren je een effectief en haalbaar plan van aanpak te maken per periode van twee blokken.

Je leert je methode te doorzien én ontdekt hoe je kansen kunt grijpen om de leerlingen via Power naar Speed te krijgen. De op school aanwezige spellen kunnen desgewenst worden ingezet én je ontvangt simpele, doeltreffende ideeën voor nieuwe spelvormen.

Ook kijken we vooruit naar een vaste aanpak voor bij jou op school. Je kiest of je je richt op je groep of op schoolniveau (schoolbeleid automatiseren). Aan het eind van deze cursus beschik je over een beknopt actieplan met haalbare korte- en langere termijn acties.

Tijdens bijeenkomst 1 en 2 zoomen we in op:

  • Opbouw van de methode (en wijze van toetsen) in relatie tot automatiseren en feitenkennis
  • Kennis van de didactiek van de belangrijkste bouwstenen uit de rekenmuur (rekenen tot 10, tot 20 en tot 100, vermenigvuldigen en delen, en ook basisfeiten bij het metriek stelsel en bij verhoudingen)
  • Gericht in kaart brengen van de rekenontwikkeling voor wat betreft het automatiseren voor jouw hele groep (naar keus: met de methode, de (online) toetsen van Bareka of desgewenst met een ander of zelf ontwikkeld materiaal)
  • Mogelijkheden om leerlingen effectief, in interactie en met plezier te laten oefenen volgens het HOO-principe©

Van de cursist wordt actieve deelname gevraagd (middels voorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten die aansluiten bij je dagelijks werk). Bevindingen en ervaringen worden ingebracht tijdens de volgende bijeenkomst, ter bevordering van het van en met elkaar leren.

Afhankelijk van jouw rol in de school (bijv. groepsleerkracht of rekencoördinator) maak je een plan van aanpak voor een groep of op schoolniveau. Je ontvangt een uitgewerkt overzicht als voorbeeld, waarmee je vervolgens jouw eigen analyse en plan van aanpak kunt maken voor automatiseren.

Tijdens bijeenkomst 3:

We gaan vooruit kijken naar de structurele aanpak voor automatiseren in jouw school (voor groeps- of schoolniveau). Je ontwikkelt samen met andere cursisten een preventieve aanpak in een doorgaande lijn, waarbij je accenten legt die op jouw school belangrijk zijn (bijv. eigenaarschap, streven naar S-niveau, voorkómen van tellend rekenen, bewegend leren, growth mindset). Na afloop beschik je over een beknopt actieplan met haalbare korte- en langere termijn acties. Kies je ook voor het ontwikkelen van een plan van aanpak op schoolniveau, dan werk je met medecursisten toe naar een kwaliteitswijzer automatiseren.

Voor wie:

Leerkrachten groep 3 t/m 8, Rekencoördinatoren, Ib-ers, kartrekkers en beleidsmakers rekenen PO.

Studiebelasting:

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Er worden praktijkopdrachten gegeven die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. De cursus kent een totale studiebelasting van 20 uur.

Incompany-training, studiedagen en workshops
De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies.

Stuur e-mail voor meer informatie