Cursus: Spel stimuleren en begeleiden bij jonge kinderen

345,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Groningen start woensdag 27 maart 2024 15:00 - 17:30 uur
Woensdag27 maart 202415:00-17:30
Woensdag24 april 202415:00-17:30
Woensdag22 mei 202415:00-17:30
Wissen

Deze cursus is eveneens geschikt voor onderbouwteams en incompany trainingen in bestuursacademies. Informeer naar de mogelijkheden. Stuur een mail naar info@wizz-scholing.nl

Jonge kinderen spelen graag, het is leidend in hun handelen. Via spel krijgen jonge kinderen steeds meer grip op de wereld om hen heen, zowel letterlijk als figuurlijk. Kenmerkend in het spel is dat het plezier geeft en dat de informatie uit de directe leefwereld terugkomt in het handelen en de taal van de kinderen. Spel is daarmee voor de ontwikkeling van de kinderen en voor het onderwijs aan jonge kinderen een belangrijke activiteit. Het is geen vrijblijvende activiteit, maar een betekenisvolle context waar volop geleerd wordt.

 

In het rollenspel en in constructiespel zijn verschillende spelfasen te onderscheiden. In grote lijnen verloopt de ontwikkeling van manipulerend spel naar realistisch rollenspel. Bij het manipulerende spel staat het concreet handelen met objecten centraal, naar mate de spelontwikkeling vordert zullen kinderen meer een rol aannemen en volwassenen gaan imiteren. Je hoort kinderen dan bijvoorbeeld zeggen: “En toen was ik de kapper en toen ging jij …”.  In de laatste spelfase willen kinderen dat hun rollenspel een zo realistisch mogelijke weergave van de werkelijkheid is. Deze fase zie je ook in groep 3, het is dan ook belangrijk om aandacht te hebben voor spel in groep 3.

Bij de ontwikkeling van het spel is rol van de leerkracht essentieel. Onderzoeken tonen aan dat het ‘alleen maar laten spelen’ niet voldoende is, maar dat de leerkracht het verschil maakt. Door het spel te stimuleren en te begeleiden zal de spelkwaliteit verhogen en kinderen verschillen (leer)ervaringen opdoen. Dit vraagt van de leerkracht in de groepen 1 t/m 3:

 • kennis van de ontwikkeling van het spel van drie- tot zeven jarigen;
 • het kunnen inrichten van een inspirerende en krachtige speelleeromgeving, waarin hoeken een plaats hebben;
 • het kunnen ontwikkelen van betekenisvolle spelinhouden, waardoor kinderen geïnspireerd en betrokken raken;
 • vaardigheid in en tijd voor het observeren van spel;
 • begeleidingsvaardigheden bij het spel.

Spel is voor het jonge kind een levensbehoefte en een intense ervaring. Het is zijn manier om zich te verbinden met de omringende wereld en deze te leren kennen.

Bron: ‘Van thematisch werken naar thematiseren’ (Bouwman, Houtsma, Mulder, van Wanningen; uitgeverij Pica; 2021)

In de cursus staan we stil bij het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen, de verschillende spelfasen, hoe je het spel kunt observeren en van daaruit het spel kunt stimuleren en begeleiden. De cursus is praktisch opgezet en geeft je de mogelijkheid om er direct mee aan de slag te gaan in je eigen onderwijspraktijk. Na het volgen van de cursus heb je inzicht en tools om het spel van de kinderen verder te verdiepen en daarmee kun je een verbeterslag maken in het onderwijs aan jonge kinderen en onderbouwen dat Spelen meer is dan spelen!.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek ‘Van thematisch werken naar thematiseren’ (Bouwman, Houtsma, Mulder, van Wanningen; uitgeverij Pica; 2021). Een van de auteurs is ontwikkelaar van deze cursus. Het is aan te bevelen om het boek voorafgaand aan de cursus te bestellen: https://www.wizz-spel.nl/product/van-thematisch-werken-naar-thematiseren/

De volgende opbouw en inhoud kun je verwachten in de cursus:

Bijeenkomst 1:

 • De definitie van spel
 • De kenmerken van spel
 • De ontwikkeling van spel
 • De inrichting van de speelleeromgeving

Bijeenkomst 2:

 • De rol van de leerkracht
 • Het observeren van het spel
 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 1)
 • De hoeken in de klas
 • Betekenisvolle contexten

Bijeenkomst 3:

 • De begeleiding van het spel (spelbegeleidingstechnieken 2)
 • Aandacht voor constructiespel
 • Planmatig werken aan observeren en stimuleren
 • Spelontwikkeling in de eigen praktijk

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor leerkrachten in de groepen 1, 2 en 3, bouwcoördinatoren en Intern Begeleiders voor de onderbouw.

Uitvoerders van de cursus:

Margreeth Mulder, Klaske Homsma, Janneke van Kammen, Ingrid Heersink, Lex Gall, Marije van der Laan, Sandra Broers, Karin van der Meulen, Rianne Quicken, Mike Nijskens

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085- 8200887.
Stuur een e-mail voor meer informatie