Cursus: Soepel van groep 2 naar groep 3

215,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Wissen
Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 creëer je door aan te sluiten bij onderwijsbehoeften van de kinderen.

Er zijn nog veel dilemma’s als het gaat om de overgang van groep 2 naar groep 3. In deze korte cursus (2 bijeenkomsten) krijg je handreikingen hoe om te omgaan met de dilemma’s en je krijgt suggesties en inspiratie om een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 te realiseren.

Voor veel leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap.
Van een situatie waar nog ruimte is voor spel en spelend leren stappen ze over naar een meer schoolse situatie. Deze schoolse situatie is voor een deel van de leerlingen nog te vroeg in hun ontwikkeling. Andere leerlingen hebben al een sterk leermotief in groep 2 en hebben minder moeite met deze overstap.

Leerkrachten in groep 2 voelen vaak de druk in de school en denken dat zij in moeten steken op het schoolse leren. Dat wringt vaak, omdat zij zien dat het spelmotief nog leidend is bij de meeste leerlingen in groep 2. Soms krijgen leerlingen kleuterverlenging omdat ze nog niet passen in het schoolse systeem van groep 3.

De leerkrachten in groep 3 worden geconfronteerd met methoden die weinig differentiatie in zich hebben en die gericht zijn op het leren vanuit een boek of leerwerkschrift. Deze leerkrachten geven vaak aan dat deze manier belemmerend werkt voor henzelf en voor een deel van de leerlingen. Zij zien dat de leerlingen andere onderwijsbehoeften hebben, maar zijn op zoek naar handvatten over hoe hier mee om te gaan in de praktijk.

Soms wordt er voor gekozen om leerlingen te laten wennen aan het werken uit een boekje in groep 2. In deze cursus gaan we uit van een aanpak waarbij (een deel van) de werkwijze bij de start van groep 3 voortgezet wordt op deze wijze die gebruikelijk is in groep 2. Dat betekent onder andere werken met hoeken, ruimte bieden voor spel en een blijvend beroep te doen op de zelfstandigheid die leerlingen al hebben bij binnenkomst in groep 3.
Door uit te gaan van de manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen en leren kun je een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 realiseren.

De inhoud van de 2 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 (visie, organisatie en spel):

 • de wijze waarop jonge leerlingen leren (van informeel naar formeel leren)
 • de ‘eisen’ aan groep 2 en groep 3 (en vooral welke ruimte er is)
 • de visie op leren en onderwijs aan jonge kinderen in de eigen school
 • aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en afstemmen van het aanbod
 • aansluiten van werkwijzen (zoals het werken met hoeken, afstemmen van roosters en
  dagritmes)
 • de rol van spel en thema’s in groep 2 en groep 3
 • spelen kan en mag, ook in groep 3

Bijeenkomst 2 (taal-lezen en rekenen):

 • een doorgaande lijn taal-lezen
 • een betekenisvol taal-leesaanbod waar de brede taal-leesontwikkeling centraal staat
 • omgaan met lezende kleuters
 • het belang van invented spellen (fonetisch schrijven)
 • een doorgaande lijn rekenwiskunde onderwijs voor jonge kinderen
 • een betekenisvol en gevarieerd rekenwiskunde aanbod
 • het belang van ervaren en handelen
 • differentiatie bij de start in groep 3
 • de rol van de lees- en rekenmethode
 • het verbinden van taal-lezen en rekenen aan het spel van de kinderen

Na het volgen van deze korte cursus heb je:

 • inzicht in de mogelijkheden en handreikingen voor beleid voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3
 • praktijkvoorbeelden en tips die je kunt toepassen in de eigen school

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor leerkrachten, onderbouwteams en Intern Begeleiders die een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 willen creëren aansluitend bij onderwijsbehoeften van jonge kinderen.
Het is aan te bevelen om deze cursus te volgen met zowel de leerkracht van groep (1)2 als groep 3 en de intern begeleider.

Deelnemers aan de cursus ontvangen tevens het boek ‘Van thematisch werken naar thematiseren’. Een boek vol inspiratie, achtergronden en praktische voorbeelden die goed toepasbaar zijn in een combinatiegroep (1)2/3.

Uitvoerder van de cursus: Margreeth Mulder
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.

Deze cursus is zeer geschikt als incompany training. Informeer naar de mogelijkheden.