Cursus: Kijk op rekenontwikkeling

Deze cursus is alleen incompany bij ons af te nemen. Stuur voor meer informatie een mail of neem telefonisch contact met ons op: 06-20369310.
Stuur e-mail

Om optimaal je rekenonderwijs te kunnen geven is het van belang om te weten hoe je leerlingen rekenen. Dit vraagt van de leerkracht om te kijken en te luisteren naar de leerlingen en regelmatig gesprekjes te voeren met de leerlingen.

Als je weet hoe je leerlingen redeneren en denken kun je snel en adequaat reageren en de leerlingen verder helpen in hun rekenontwikkeling.

In deze korte cursus kijken we naar de verschillende soorten gesprekken (en gesprekjes) die je kunt voeren met leerlingen en welke vragen en interventies hierbij effectief zijn en hoe je het houden van gesprekjes kunt organiseren. Daarnaast besteden we aandacht aan het zogenaamde formatief evalueren waarbij zowel de leerkracht als de leerling zelf inzicht krijgt in het leerproces.

In de twee bijeenkomsten komt het volgende aan bod:

  • verschil in rekengesprekken en bijbehorende doelen
  • het organiseren van rekengesprekken (wanneer en hoe)
  • aandachtspunten bij het voeren van rekengesprekjes
  • formatief evalueren binnen het rekenwiskunde onderwijs
  • feedback in de rekenles
  • werken met doelen en succescriteria
  • observeren, vragen stellen en reflecteren
  • praktische werkvormen bij formatief evalueren

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor leerkrachten van groep 3 t/m 8, Rekencoördinatoren en Intern Begeleiders

Uitvoerder van de cursus: Margreeth Mulder

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.
Stuur e-mail voor meer informatie