Cursus: ‘Bouwen aan een stevig rekenmuurtje’

395,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

VOL! Online start 1 februari 2023 15:00 - 17:30 uur
Woensdag  1 februari 2023 15:00 – 17:30 uur
Woensdag  8 maart 2023 15:00 – 17:30 uur
Woensdag  29 maart 2023 15:00 – 17:30 uur
Wissen

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje

Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen bij het vlot uitvoeren van basisbewerkingen. Recent onderzoek van een aantal universiteiten heeft het effect van automatiseringstekorten op achterstanden bij het leren rekenen nader in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat automatiseren bij de meeste leerlingen veel meer tijd neemt dan rekenmethoden veronderstellen. Bovendien is gebleken dat de verschillen tussen de leerlingen zeer groot, hardnekkig en deels blijvend zijn.

Aanleiding
De uitkomsten waren aanleiding om het rekenmuurtje, de profieltoets rekenen en een oefenprogramma te ontwikkelen. Deze producten brengen het effect van automatiseringstekorten in beeld en geven tools om deze tekorten aan te pakken.

Investeren?
Voor scholen die willen investeren in de automatiseringsvaardigen van hun leerlingen is er een scholingstraject ontwikkeld. In dit traject komt onder andere het volgende aan bod: het zogenaamde rekenmuurtje, de mogelijkheden van de profieltoets rekenen en het oefenen van de basisvaardigheden rekenen op groepsniveau en leerlingniveau.

Het Rekenmuurtje
Het onderzoek heeft aangetoond dat leren rekenen een stapeling is van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in het zogenaamde rekenmuurtje. De cruciale bouwstenen, de zogenaamde drempels, zijn hierin inzichtelijk gemaakt. In de scholing geven wij u inzicht in de opbouw van het rekenmuurtje en hoe de relatie van deze opbouw is ten opzichte van de aanpak en het aanbod in de rekenmethode. Daarnaast besteden we aandacht aan strategiegebruik bij de basisvaardigheden rekenen.

De Profieltoets Rekenen
De profieltoets is een instrument om gedurende de hele schoolperiode preventief te werken, door automatiseringstekorten direct in beeld te brengen. De toets kan tevens als screeningsinstrument ingezet worden om achterstanden / hiaten groepsgewijs en individueel in beeld te brengen. De profieltoets kan zowel digitaal als op papier worden afgenomen.

Oefenen
Er kan op verschillende manieren gericht gewerkt worden aan vaardigheden op het gebied van hoofdrekenen en het automatiseren/memoriseren. Gebruikers van de digitale profieltoets kunnen hun leerlingen laten oefenen met het digitale oefenprogramma.
Wij laten u zien hoe u preventief kunt werken aan de basisvaardigheden rekenen, door de inzet van spel en (klassikale) oefenvormen. We gebruiken hiervoor bestaande spellen en oefenvormen, die vaak al op school aanwezig zijn.
Voor leerlingen die meer moeite hebben met het automatiseren zijn er bij verschillende drempels  door de SLO de zogenaamde drempelspellen ontwikkeld, waarmee leerlingen specifiek kunnen oefenen. In de scholing kunt u kennis maken met deze spellen (de spellen zijn zowel te downloaden als te koop).

Inhoud
De opbouw van de bijeenkomsten ziet er globaal als volgt uit:

Bijeenkomst 1

 • het belang van automatiseren
 • aanleiding, opzet en uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek
 • de bouwstenen ‘basisvaardigheden bij automatiseren’ (power en speed)
 • inzicht in het rekenmuurtje: drempelmodel en vier-fasen-model
 • de mogelijkheden van de  profieltoets rekenen (Bareka)

Bijeenkomst 2

 • analyse van toetsresultaten op groepsniveau
 • werken met een analysewijzer
 • de bijdrage van spel
 • voorbeelden van groepsaanpakken
 • het gebruik van de profieltoets bij observaties en diagnostische gesprekken

Bijeenkomst 3

 • verdiepende analyse van toetsresultaten op leerlingniveau
 • het houden van rekengesprekken (naar aanleiding van de resultaten)
 • inzet van spel voor analyse en aanpak
 • inzicht in de opbouw naar het automatiseren mbv de hoofdfasen in de leerlijn
 • gericht aan het werk met een individuele leerling
 • het betrekken van leerlingen bij de eigen doelen
 • doelen stellen voor automatiseren (op schoolniveau)
 • handreikingen voor een doorgaande lijn automatiseren op groeps- en schoolniveau
 • rekenbeleid in de school

Na afloop van de cursus:

 • heeft u kennis van de achtergronden van het onderzoek
 • kent u de mogelijkheden van de profieltoets op groepsniveau en individueel niveau
 • kunt u mogelijke problematieken bij de automatiseringsvaardigheden op groep- en individueel niveau in kaart brengen
 • heeft u suggesties om resultaatgericht te oefenen
 • weet u hoe u leerlingen kunt betrekken bij hun eigen automatiseringsdoelen (te oefenen drempels)
 • heeft u handreikingen voor het houden van rekengesprekken met leerlingen
 • heeft u handreikingen voor een beredeneerde aanpak automatiseren op groeps- en schoolniveau

Voor wie:
De cursus is bestemd voor leerkrachten van groep 3 t/m 8, rekencoördinatoren en Intern Begeleiders.
Duur, tijdstip en plaats van de cursus:
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2½ uur en wordt gegeven na schooltijd of op avonden. De cursus wordt op verschillende locaties of online aangeboden.De cursus kent een totale studiebelasting van 40 uur.
Post-HBO opleiding

Certificaat / bewijs van deelname:
Na afloop van de cursus ontvangen deelnemers een certificaat.
Bij het volgen van 2 van de 3 bijeenkomsten krijgt de betreffende deelnemer een bewijs van deelname.

Het scholingstraject wordt in samenwerking met Bareka en Onderwijs met LEV aangeboden en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 ½ uur.

Incompany-training, studiedagen en workshops
De cursus is zeer geschikt voor schoolteams of als aanbod in bijvoorbeeld bestuursacademies. U kunt ook bij ons terecht voor studiedagen en workshops over ‘Het Rekenmuurtje’ / automatiseren.

Voor meer informatie over ons aanbod, offertes e.d. kunt u contact opnemen met:
085-8200887
Stuur e-mail voor meer informatie

Deelnemers zeggen:

“Het heeft me inspiratie gegeven om het rekenonderwijs in mijn klas anders vorm te geven”

“Ontzettend verhelderen, ik ben er meteen mee aan de slag gegaan in de praktijk”

“Kennis van trainer, veel praktische tips, gelijk in de praktijk toe te passen, ervaringen uitwisselen met elkaar, veel extra materiaal”

“Fijne cursus. Zou voor veel leerkrachten van toegevoegde waarde zijn voor hun onderwijs”

“Goede, duidelijke cursus met ervaren trainer. Zelfs online blijf je goed betrokken”