Cursus: ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

215,00

Bekijk hier de verschillende locaties en data

Wissen
Inschrijven is momenteel niet mogelijk.

Ga je werken in een combinatiegroep (1)2/3?

Werk je in een combinatiegroep (1)2/3 en wil je dit optimaliseren?

of

Wil je weten welke kansen er liggen in het werken met een combinatiegroep (1)2/3?

Volg dan de korte cursus
‘Aan de slag in een combinatiegroep (1)2/3! ‘

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school. Leerkrachten die met een dergelijke combinatiegroep werken geven veel dilemma’s en zorgen aan. Zij vragen zich af of kinderen in groep 3 wel leren lezen en rekenen naast  kleuters die spelen en of zij kleuters niet tekort doen. Vanuit pedagogisch en onderwijskundig oogpunt gezien, levert een combinatiegroep (1)2/3 veel uitdagingen. Een ononderbroken ontwikkeling en doorgaande lijnen kunnen een echte kans krijgen als je profiteert van de sterke punten van de groepen 1/2 en de groep 3.

In de cursus gaan we vooral in op de kansen die een combinatiegroep (1)2/3 biedt en hoe je om kunt gaan met eventuele ‘dilemma’s’. Het uitgangspunt in de cursus is dat je werkwijze en aanbod tegemoet komt aan alle kinderen in de groep. Dat betekent dat er ruimte is voor zowel informeel als formeel leren en dat het spel van de kinderen een belangrijke rol heeft.

Jonge kinderen leren via spel. Spel houdt niet op aan het eind van groep 2, een doorgaande lijn van groep 2 naar groep in spel en de begeleiding daarvan is essentieel. De combinatiegroep (1)2/3 biedt volop mogelijkheden voor een doorgaande lijn.

Door goed te kijken naar de opbouw van de leerlijnen taal-lezen en rekenen zie je dat binnen deze leerlijnen er veel mogelijkheden zijn om de groepen te verbinden. De rol van de leerkracht is essentieel. De leerkracht zorgt voor een betekenisvol gedifferentieerd aanbod en een krachtige speel-leeromgeving. Daarnaast observeert de leerkracht en zorgt deze voor ondersteuning, (spel)begeleiding en waar nodig instructie. Een uitdagende en boeiende taak.

De korte cursus ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ is opgebouwd uit 2 bijeenkomsten.

 

 

 

Bijeenkomst 1  geeft je volop handreikingen en inspiratie voor de opzet en organisatie voor het werken met de combinatiegroep (1)2/3 en voor het verbinden van de groepen door het werken met thema’s en het ruimte creëren voor spel.

Inhoud van bijeenkomst 1:

 • groep (1)2/3 een bewuste keuze
 • (nog) bewuster plannen en organiseren
 • het rooster (dagplanning)
 • omgaan met instructie en verwerking
 • betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van en bij leerlingen
 • de inrichting van het lokaal
 • spel binnen een doelgericht en beredeneerd aanbod
 • de opbouw van spel
 • de plaats van spel in het dagelijkse onderwijsaanbod
 • betekenisvolle thema’s
 • verbinden van spel met thema’s en wereldoriëntatie

In bijeenkomst 2 staan taal-lezen en rekenen centraal.  We kijken naar de mogelijkheden om doelen te verbinden en wat kinderen nodig hebben om van het informele leren naar het formele leren te komen.

Inhoud van bijeenkomst 2:

 • doelen als uitgangspunt voor  de doorgaande lijnen
 • ruimte om te handelen, te ervaren, te oefenen en toe te passen
 • taal-lezen en rekenen verbinden aan spel en in hoeken
 • didactische modellen en werkvormen
 • functioneel lezen, schrijven en rekenen
 • taal-lezen en rekenen in een betekenisvolle context
 • differentiatie in instructie en tijd
 • praktijkvoorbeelden

Tijdens deze korte cursus krijg je handreikingen om zo effectief mogelijk aan de slag te gaan met de combinatiegroep (1)2/3. Naast de informatie die je krijgt tijdens de scholingsmomenten, krijg je een aantal documenten die helpen bij de organisatie en de keuzes die je kunt maken.
Deelnemers aan de cursus ontvangen tevens het boek ‘Van thematisch werken naar thematiseren’. Een boek vol inspiratie, achtergronden en praktische voorbeelden die goed toepasbaar zijn in een combinatiegroep (1)2/3.

De bijeenkomsten bestaan uit het geven van informatie en voorbeelden en er is ruimte voor het inbrengen van vragen en het uitwisselen met andere deelnemers.

Voor wie:

Deze korte cursus richt zich specifiek op leerkrachten, onderbouwteams  en Intern Begeleiders die werken of gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3

Uitvoerder van de cursus: Margreeth Mulder 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 085-8200887.