Overgang PO-VO

Geplaatst op 04 november 2016
Uit een PO-VO overleg tussen de basisscholen van PCBO Tytsjerksteradiel en CSG Liudger locatie Burgum is een werkgroep ontstaan die zich in de afgelopen periode heeft beziggehouden met een doorgaande lijn rekenen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Om een doorgaande lijn te realiseren zijn er  inhoudelijke overleggen geweest in de werkgroep. Dit inhoudelijk overleg heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een rekenportfolio voor de leerlingen.
 .
Het doel van dit document is te komen tot een goede aansluiting van de rekenstrategieën en lesstof van de basisschool op die van het Voortgezet Onderwijs. Op deze manier ontstaat er
een doorgaande leerlijn en leerlingen zullen de rekenstrategieën die ze op de basisschool hebben geleerd, herkennen in het voortgezet onderwijs. De overgang tussen de verschillende
onderwijssectoren zal daardoor soepeler verlopen. Niet alleen bij het vak rekenen, maar ook bij andere vakken waar wordt gerekend, zoals bij wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde,
scheikunde en economie.
 .
Naast het ontwikkelen van het rekenportfolio heeft de werkgroep scholing verzorgd voor alle betrokken leraren. Deze scholing was gericht op de inhoud van het rekenonderwijs en op het gebruik van het portfolio.
 .
Het ontwikkelen van de handleiding voor leraren en het rekenportfolio is mede tot stand gekomen door subsidie (projectaanvraag) van de NVORWO en de begeleiding van Margreeth Mulder-Bunk (Instar Onderwijsadvies en Wizz-Scholing).
.
.

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887