Opleiding Specialist Onderbouw / Jonge Kind voor besturen

In deze gecertificeerde Post-HBO opleiding professionaliseren de deelnemers zich op pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch gebied. Binnen de opleiding is ruimschoots aandacht voor vakgerichte communicatie en het voorstellen kunnen doen voor beleid en doen de deelnemers praktijkgericht onderzoek.

Naast het professionaliseren van hun eigen ontwikkeling kunnen zij na het volgen van de opleiding een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs aan jonge kinderen op schoolniveau. De ontwikkeling van kinderen van 4 – 7 jaar, oftewel van de kinderen in groep 1 tot en met 3, staat centraal in de opleiding.

De opleiding is geschikt voor:

  • leraren basisonderwijs / onderbouwcoördinatoren die het onderwijs aan jonge kinderen, in de groepen 1 tot en met 3 in het basisonderwijs, op een hoger niveau willen brengen
  • leraren basisonderwijs / onderbouwcoördinatoren die samen met de collega’s uit de onderbouw vanuit een onderbouwde visie op het leren van jonge kinderen vorm en inhoud willen geven aan het onderwijs aan de jongste kinderen in de school
  • Intern Begeleiders die zich verder willen ontwikkelen specifiek gericht op de jongste kinderen in de school

Deelnemers die de opleiding ‘Specialist Onderbouw / Jonge Kind’ hebben afgerond kunnen:

  • het eigen onderwijs optimaliseren
  • collega’s enthousiasmeren en ondersteunen
  • helpen bij het ontwikkelen van beleid t.a.v. het onderwijs aan jonge kinderen

De opleiding van 1 jaar wordt in Heerenveen en in Assen gegeven en bestaat uit 8 opleidingsdagen. De totale studiebelasting is 300 uur, verdeeld in 54 contacturen en 246 uur zelfstudie. De zelfstudie bestaat uit het lezen van vakliteratuur, het uitvoeren van opdrachten en het doen van (praktijk)onderzoek.

De volledige beschrijving van de opleiding is te vinden via de volgende link:

https://www.wizz-scholing.nl/product/opleiding-specialist-onderbouw-jonge-kind/

Besturen die interesse hebben in een kwaliteitsimpuls jonge kind, kunnen contact opnemen met Wizz Scholing, via de mail: info@wizz-scholing.nl of telefonisch: 085-8200887

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887