Masterclass: ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school. Leerkrachten die met een dergelijke combinatiegroep werken geven veel dilemma’s en zorgen aan. Zij vragen zich af of kinderen wel leren lezen en rekenen naast spelende kleuters en of zij kleuters niet tekort doen. Vanuit pedagogisch en onderwijskundig oogpunt gezien, levert een combinatiegroep (1)2/3 veel uitdagingen. Een ononderbroken ontwikkeling en doorgaande lijnen kunnen een echte kans krijgen als je profiteert van de sterken punten van de groepen 1/2 en de groep 3.

De masterclass ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ is onderdeel van een serie van 4 masterclasses (modules) die betrekking hebben op een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 en het werken met een combinatiegroep (1)2/3.

De masterclass ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ geeft je volop handreikingen en inspiratie voor de opzet en organisatie voor het werken met deze combinatiegroep.

De inhoud van deze masterclass:

  • groep (1)2/3 een bewuste keuze
  • (nog) bewuster plannen en organiseren
  • het rooster (dagplanning)
  • instructiemomenten en verwerking
  • betrokkenheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van en bij leerlingen
  • de inrichting van het lokaal

Na het volgen van deze masterclass heb je input om vanuit een visie en onderbouwing aan de slag te gaan met het werken met een combinatiegroep (1)2/3. Uiteraard heb je tips en suggesties voor de inrichten, de planning en het geven van instructie. Je ontvangt een aantal praktische documenten die je kunt gebruiken in de eigen praktijk.

Uitvoerders van de masterclass:  Margreeth Mulder en Sigrid Houtsma

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-20369310.
Stuur e-mail

 

combinatiegroep
Voor wie:

Deze masterclass richt zich specifiek op leerkrachten, onderbouwteams  en Intern Begeleiders die werken of gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3

LET OP: deze masterclass is gewijzigd in een online training:

Tijdstip van de masterclass:

Online  28-05-2020 van 9.00 – 11.30 uur

28 mei is VOL.
Er volgt binnenkort een extra datum in juni 2020.

Kosten:
€ 85,00 per persoon

Ga naar inschrijven

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu