Klachten procedure Wizz scholing

Wanneer u om wat voor reden dan ook ontevreden bent over de organisatie van Wizz scholing dan willen wij dit graag weten. Uw ervaringen kunnen onze organisatie helpen om te verbeteren waar mogelijk.

Een klacht over Wizz scholing kan gemaild worden naar info@wizz-scholing.nl  Ontvangst van uw klacht bevestigen wij binnen 3 werkdagen. Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Uw klacht proberen wij, na hoor en werderhoor van de betrokken partijen, binnen 10 werkdagen op te lossen. Wizz scholing zal binnen het redelijke er alles aan doen om de klacht op te lossen naar tevredenheid van iedereen.

Indien Wizz scholing meer tijd nodig heeft om een klacht te onderzoeken dan zullen wij een mail sturen waarin het uitstel door Wizz scholing wordt toegelicht en zal er een indicatie van het benodigde tijdspad worden afgegeven.

Komen beide partijen er echter niet uit, dan is het mogelijk in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde: mr. Y van der Horst, Onder de Toren 20
8302 BV Emmeloord. Het oordeel van deze onafhankelijke derde is voor het Wizz scholing bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door Wizz scholing en voor de duur van twee jaar bewaard.

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887