Jonge Kind

Cursussen

 • Samen lezen en schrijven (invented spellen)
 • Spel stimuleren en begeleiden
 • Begrijpend lezen: begrijpend luisteren
 • Thematiseren: samen met kinderen de wereld verkennen
 • Echt gemotiveerd (blijven) lezen

Naar Cursussen Jonge Kind

Masterclasses

 • Een goede rekenstart in groep 3
 • Verder na een goede rekenstart in groep 3
 • Goed op weg met rekenen in groep 4
 • Op prentenboeken kun je REKENEN!
 • Spel stimuleren en begeleiden in groep 1, 2 en 3
 • Invented spelling in de groepen 2 en 3
 • Netwerkbijeenkomst ‘Werken in een combinatiegroep (1)2/3’
 • Soepel van groep 2 naar groep 3
Naar Masterclasses Jonge Kind

Studiedagen

 • Soepel van groep 2 naar groep 3
 •  Het Jonge Kind in de basisschool
 •  Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3
Naar Studiedagen Jonge Kind

Soepel van groep 2 naar groep 3 en de combinatiegroep (1)2/3

 • Masterclass ‘soepel van groep 2 naar groep 3’
 • Studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3
 • Masterclass ‘Opzet en organisatie van de combinatiegroep (1)2/3’
 • Masterclass ‘Thema’s en spel’ in groep 1/2 en 3 (en in de combi 2/3)
 • Masterclass ‘Een doorgaande lijn taal-lezen’ van groep 2 naar groep 3 (en in de combi 2/3)
 • Masterclass ‘Een doorgaande lijn rekenen’ van groep 2 naar groep 3 (en in de combi 2/3)
Naar Soepel van groep 2 naar groep 3 en de combinatiegroep (1)2/3

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu