Implementatietrainingen nieuwe rekenmethoden

Van een goede start naar een optimaal gebruik!

Hoe zorg je er als team voor dat je de nieuwe rekenmethode die je hebt aangeschaft succesvol implementeert in de groep? Hoe maak je de methode passend bij de manier van werken op je school en waar moet je rekening mee houden?

Een goede invoering van een nieuwe methode vraagt om kennis van de achtergronden en keuzes die gemaakt zijn door de auteurs en de uitgever van de methode. Een goed doordacht implementatietraject bij de invoering helpt om de methode in te zetten zoals deze is bedoeld, waardoor er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van de methode. Dit zal bijdragen aan het succes van de methode.

In samenwerking met schoolleveranciers Heutink en Reijnders zijn er bij de volgende rekenmethoden implementatietrainingen ontwikkeld:

 • Wereld in Getallen 5
 • Pluspunt 4
 • Getal & Ruimte junior
 • Alles Telt Q
 • Semsom

Het doel van de implementatietraining

 • De methode gebruiken conform de bedoeling van de auteurs / uitgever
 • Effectief kunnen starten met de methode
 • Oriëntatie op de ins en outs van de methode
 • Implementatie van de methode zo soepel mogelijk laten verlopen

De inhoud van de bijeenkomsten

Een implementatietraject bestaat uit drie bijeenkomsten (een startbijeenkomst en twee verdiepingsbijeenkomsten)

In de drie bijeenkomsten wordt het team meegenomen van een goede start met de nieuwe methode naar een optimaal gebruik!

Onderwerpen die aan bod kunnen komen in de bijeenkomsten zijn:

 • de organisatie van de methode (opbouw van de blokken en de lessen)
 • het gebruik van didactische modellen en strategieën
 • instructiemodellen
 • automatiseren van basisvaardigheden rekenen
 • meten en meetkunde
 • differentiatie mogelijkheden
 • volgen van de leerlingen / toetsen
 • doorgaande lijnen van groep 1 t/m 8

De trainer kijkt samen met de school op welke onderwerpen vooral het accent gelegd moet worden, zodat de training goed aansluit bij de specifieke situatie van de school.

Het is aan te bevelen om naast de teambijeenkomsten ‘scholing op de werkvloer’ te organiseren. Hierbij brengt de trainer samen met een vertegenwoordiger van de school (rekencoördinator, intern begeleider of directeur) een bezoek bij een aantal leerkrachten in de klas en vindt er daarna een gesprek plaats met de bezochte leerkrachten. De focus bij scholing op de werkvloer ligt op het optimaal gebruiken van de methode en de kwaliteit van het lesgeven. Per ochtend /dagdeel van 4 uur, kunnen er maximaal 4 observaties met gesprekken plaatsvinden.

Voor wie:

De implementatietrainingen zijn bestemd voor scholen die gaan starten of net gestart zijn met een nieuwe rekenmethode.

Kosten:

€ 2.550,00 voor een implementatietraining met 3 teambijeenkomsten van 2 – 2,5 uur
€ 850,00 voor een enkele of een aanvullende bijeenkomst van 2 -2,5 uur
€ 900,00 voor een dagdeel / ochtend ‘scholing op de werkvloer’ van 4 uur

* de implementatietrainingen bij Semsom worden uitgevoerd door trainers van Wizz Scholing. Deze trainingen zijn iets anders van opzet dan bij de andere methoden. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Ga naar aanmelden

Verdiepingstrainingen bij de nieuwe rekenmethode

Specifieke trainingen

Voor scholen die al langer werken met een van de nieuwe rekenmethoden is er de mogelijkheid om een verdiepingstraining te volgen. De verdiepingstraining richt zich op onderdelen waarmee de school in combinatie met het gebruik van de methode een verdere verbeterslag in het rekenonderwijs kan maken. Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • automatiseren van basisvaardigheden
 • formatief evalueren
 • optimaliseren van het didactisch handelen

 De exacte inhoud wordt altijd tussen de trainer en de school afgestemd.

Een verdiepingstraining kan bestaan uit teambijeenkomsten, scholing op de werkvloer of een combinatie van beiden.

Voor meer informatie en/of afspraken over een verdiepingstraining kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen met Wizz Scholing.

Email: info@wizz-scholing.nl
Tel.nr.: 085-8200887

Rekenplein voor groep 1-2

Rekenplein voor groep 1-2 is ontwikkeld om een doorgaande lijn te kunnen creëren van groep 1 t/m 8 in combinatie met Wereld in getallen 5 en Pluspunt 4. Rekenplein heeft een ideale combinatie van rekenen, spel en spelen in groep 1-2. De cursus ‘Rekenplein voor groep 1-2: een basis om op te bouwen’ kan op school- of bestuursniveau georganiseerd worden. Klik hier voor meer informatie over de cursus.

Spelenderwijs leren rekenen voor groep 3-4

Bij Wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 zijn voor de groepen 3 en 4 bij elk blok katernen ‘Spelenderwijs leren rekenen’ gemaakt. Met de aanwijzingen en suggesties in de katernen kunnen de lessen met de inzet van spel en/of het werken in hoeken en/of buitenactiviteiten meer spelenderwijs worden aangeboden. In één bijeenkomst worden de deelnemers geïnformeerd en geïnspireerd over het gebruik van de katernen in combinatie met de aanwijzingen uit de handleiding bij de lessen. De bijeenkomst kan op school- of bestuursniveau georganiseerd worden. Neem contact op met Wizz Scholing voor meer informatie of om deze bijeenkomst te plannen.

Email: info@wizz-scholing.nl
Tel.nr.: 085-8200887

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887