Goed op weg met REKENEN in GROEP 4!

Geplaatst op 26 mei 2019

Goed leren rekenen tot 100 is essentieel voor het verdere rekenen. Veel van de rekenleerstof in groep 4 gaat over het rekenen tot 100. Om het rekenen tot 100  in groep 4 onder de knie te krijgen, is het van belang dat je weet aan welke onderliggende vaardigheden en drempels (Rekenmuurtje – Bareka) er is gewerkt met de kinderen in groep 1, 2 en 3 en op welk niveau de leerlingen deze beheersen. Zijn er kinderen die nog tellen, welke leerlingen hebben de sommen tot 10 gememoriseerd enz.

Bij de start van groep 4 wordt verondersteld dat de kinderen alle sommen tot en met  10 goed beheersen. Onder alle sommen wordt verstaan alle splitsingen, optellingen en aftrekkingen tot en met 10. Als leerkracht van groep 4 heb je  een goede inhoudelijke overdracht nodig van de leerkracht van groep 3, waar de beheersing van de sommen tot 10 een van de essentiële overdrachtsgegevens is. Besteed bij de start in groep 4 nog volop aandacht aan de beheersing van de sommen tot 10 en zorg voor de leerlingen die deze sommen beheersen voor voldoende onderhoud en toepassing bij de sommen met de tientaloverschrijding.

Als de kinderen na de zomervakantie weer op school komen, moeten ze eerst weer in de ‘schoolstand’ komen. Bij een deel van de kinderen zie je na de zomervakantie dat veel van de opgebouwde kennis en vaardigheden niet meer direct paraat is. Begin dan niet direct met het werken uit de methode, maar fris eerst het rekenen weer op. Dit kan met motiverende activiteiten zoals met spel.

Voor het verdere rekenen is het belangrijk dat je als leerkracht weet wat de cruciale momenten zijn, welke strategieën je het beste kunt hanteren en welke modellen en materialen er bij horen. Bekijk hiervoor de methode goed, verdiep je in de leerlijnen en de aanpak zoals de methode ze hanteert. Kijk vanuit wat jouw leerlingen nodig hebben kritisch naar de methode. Wat kun je goed gebruiken, wat kun je beter schrappen, wat kun je eerder of later aanbieden of kun je beter vervangen door andere activiteiten.

Als je goed weet wat de doelen zijn die horen bij de leerstof rekenen in groep 4 is het niet nodig om elke les volgens de methode te geven. Ga ook eens ‘buiten je boekje’ rekenen, door activiteiten buiten te doen of spel in te zetten. Het automatiseren van de tientaloverschrijding kan bijvoorbeeld ook door een sommenrace buiten te doen of door de drempelspellen van de SLO (drempel 3 tientaloverschrijding) in te zetten.

Kijk ook eens specifiek naar de lessen meten en meetkunde. Bij deze lessen is het belangrijk dat de kinderen veel handelen en ervaringen opdoen, zorg daarom regelmatig voor doe-lessen. Creëer situaties waar de kinderen in interactie met jou, andere kinderen en materialen ervaringen opdoen en door te verwoorden met elkaar tot oplossingen komen.

In het kort een aantal tips voor het rekenen in groep 4:

  • fris bij de start in groep 4 het rekenen op
  • besteed ruim voldoende aandacht aan het memoriseren van alle sommen en splitsingen tot en met 10
  • de overschrijding van het eerste tiental is cruciaal voor het rekenen; zorg voor voldoende instructie en oefening
  • reken regelmatig ‘buiten je boekje’ door spel, actieve werkvormen en bewegend leren in te zetten
  • zorg voor interactie tussen leerlingen, laat handelen, verwoorden en samen oefenen
  • geef aandacht aan meten en meetkunde door ook doe-lessen in te zetten waar leerlingen kunnen handelen en ervaringen opdoen
  • kijk kritisch naar de methode, maak keuzes passend bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen uit jouw klas

Wil je meer tips, suggesties en handreikingen om effectieve rekenlessen te geven, keuzes te kunnen maken en betekenisvol rekenonderwijs in groep 4 te geven?

Kom dan naar de masterclass ‘Goed op weg met rekenen in groep 4’.

De materialen op de foto zijn afkomstig van Wizz Spel.

 

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887