Een goede rekenstart

Geplaatst op 13 september 2016

Een doorgaande lijn naar groep 3

De start in groep 3 wordt door veel kinderen als spannend ervaren. Met name de meer schoolse aanpak, waarbij leerlingen aan een eigen tafeltje zitten en langere tijd met verplichte opdrachten aan het werk zijn, maakt dat een deel van de leerlingen moeite heeft om te wennen aan het systeem in groep 3. Scholen kunnen hier de druk vanaf halen door een doorgaande lijn te realiseren, waarbij de ontwikkeling en de wijze waarop jonge kinderen leren leidend is. Hierbij moet zeker aandacht zijn voor leren vanuit spel.

Lees hier het artikel
‘Een goede rekenstart’ (Volgens Bartjens, jaargang 36 – nummer 1; auteur Margreeth Mulder)

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887