Domino-traject Implementatie van de referentieniveaus rekenen

Referentieniveaus Rekenen

Hoe kunnen de referentieniveaus voor rekenen ondersteunen bij het toewerken
naar het hoogst mogelijke rekenvaardigheidsniveau van iedere leerling binnen de context
van opbrengstgericht werken en passend onderwijs? Het domino-traject biedt
leraren, het team, intern begeleiders, rekencoördinatoren en directie praktische
handvatten om elk vanuit hun professie hieraan bij te dragen.

Domino

Een domino-traject?

U kent het fenomeen van de dominostenen vast wel: je zet steentjes neer, tikt de eerste aan en de hele rij valt om, doordat de vorige steeds de volgende aantikt. Tenminste… dat gewenste effect is er alleen als alle steentjes er goed klaar voor staan. Te ver uit het gelid, of te ver van de andere steen af, dan stopt het bij die steen en kan de rest na die steen ook niet meer vallen.
Een metafoor voor het traject dat we aanbieden.

 

Het domino-traject in stappen

Het domino-traject rond de referentieniveaus verloopt in verschillende stappen, waarbij steeds verschillende mensen uit de school betrokken zijn.

Lees hier verder

Kosten

De kosten voor individuele scholen die deelnemen aan de studiedag zijn € 200,= (min. 2 personen per school).
Voor data kunt u contact opnemen met Margreeth Mulder.
E-mail:m.mulder@wizz-scholing.nl
Telefoon: 06-20369310

Voor schoolbesturen / clusters van scholen is een in-company training mogelijk.
De kosten hiervan zijn € 1.400,= (de opdrachtgever zorgt voor locatie en catering).

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu