Bareka - rekenmuurtje

Cursus 'Bouwen aan een stevig rekenmuurtje' - Bareka

In deze praktische cursus van 4 bijeenkomsten krijg je inzicht in wat leerlingen nodig hebben om tot automatiseren van de basisvaardigheden rekenen te komen, krijg je handreikingen om gericht te oefenen in de klas / met leerlingen (met onder andere een format voor een plan van aanpak automatiseren) en krijg je inzicht in de mogelijkheden van de profieltoets van Bareka.

Naar 'Bouwen aan een stevig rekenmuurtje'

Werken met de profieltoets van Bareka (korte cursus)

Deze korte cursus (2 bijeenkomsten) richt zich op het optimaal gebruiken van de profieltoets van Bareka. Je krijgt  informatie over het gebruik van de toetsen en de rapportages en een verdieping op de analyses en welke gerichte hulp gegeven kan worden n.a.v. de analyses.

Naar Werken met de profieltoets van Bareka

Studiedag voor teams 'Automatiseren en het rekenmuurtje van Bareka'

Voor scholen die met het hele team willen werken aan inzicht in de mate van automatiseren van de leerlingen en daarbij een adequate aanpak willen realiseren is er een studiedag gemaakt waar in het volgende aan bod komt: inzicht in het zogenaamde ‘Rekenmuurtje’, het in beeld brengen van hiaten bij automatiseren (mbv de profieltoets en spel) en praktische handreikingen voor het oefenen van de basisvaardigheden.

Naar Studiedag automatiseren teams Bareka

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu