Blij Ei dobbelspel

Om de basisvaardigheden rekenen te oefenen hebben we weer een dobbelspel gemaakt. Deze keer in de sfeer van Pasen. Lees hier de spelbeschrijving. De kopieerbladen met spelkaartjes kunt u hier downloaden.  De gebruikte zandloper, fiches en de dobbelstenen zijn afkomstig van Wizz Spel  

Rekenen op begrip

 Kiezen voor de juiste vorm van instructie Directe instructie is bij rekenen eigenlijk alleen in de fase van procedureontwikkeling een goede instructievorm en het is zeker niet het enige instructiemodel dat in de rekenles gebruikt zou moeten worden. In dit artikel willen de auteurs laten zien wanneer en hoe Directe Instructie in de rekenles goed […]

Overgang PO-VO

Uit een PO-VO overleg tussen de basisscholen van PCBO Tytsjerksteradiel en CSG Liudger locatie Burgum is een werkgroep ontstaan die zich in de afgelopen periode heeft beziggehouden met een doorgaande lijn rekenen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Om een doorgaande lijn te realiseren zijn er  inhoudelijke overleggen geweest in de werkgroep. Dit inhoudelijk […]

Een goede rekenstart

Een doorgaande lijn naar groep 3 De start in groep 3 wordt door veel kinderen als spannend ervaren. Met name de meer schoolse aanpak, waarbij leerlingen aan een eigen tafeltje zitten en langere tijd met verplichte opdrachten aan het werk zijn, maakt dat een deel van de leerlingen moeite heeft om te wennen aan het […]

Spelenderwijs werken aan rekendoelen, ook tijdens buitenspel ….

In het onderwijs met jonge kinderen zien we hoe kinderen geboeid kunnen worden door een betekenisvol thema. Een goed gekozen thema roept nieuwsgierigheid op, genereert volop betrokkenheid en leert kinderen nieuwe feiten op basis van eigen vragen, ontdekkingen en ervaringen. Dit geeft de leerkracht de gelegenheid om rekendoelen te verbinden aan het spel van jonge kinderen, […]

Rory’s Story Cubes

Rory’s Story Cubes zijn dobbelstenen met plaatjes erop. Met deze ‘verhaaldobbelstenen’ kun je urenlang plezier hebben, alleen, samen of in een groepje. Je kunt ze gebruiken op school, bij de logopedie en thuis. De Story Cubes kunnen op verschillende manieren ingezet worden, bijvoorbeeld: met jonge kinderen die bij de plaatjes een verhaaltje kunnen bedenken als […]

Inspiratie voor uw onderwijs in 2016 met Wizz Scholing

De onderwijsadviseurs en trainers van Wizz Scholing staan ook in 2016 weer voor  u klaar. Naast de bestaande diensten en cursussen kunt u in 2016 onder andere het volgende van ons verwachten: ‘Met welke bril kijkt u naar een taal- en/of rekenles?’ Een scholingstraject voor directies en IB’ers waarbij aandacht is voor effectieve taal- en […]

Ballonnetje Woordje activiteit voor in de klas

Ballonnetje Woordje Neem een ballon. Kies een woord waarop alle kinderen kunnen associëren. “Waar denk je aan bij het woord ‘feest’?” Geef de ballon aan een kind in de (kleine) kring. Dit kind mag een woord noemen en de ballon aan een volgend kind geven. Iedereen blijft associëren op het eerste woord. Tip: maak naar […]

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887