Blog

De leerkracht als model!

Geplaatst op 17 mei 2020

Spel is voor jonge kinderen de motor voor ontwikkeling en leren. In het spel doen de kinderen ontdekkingen, oefenen ze vaardigheden en imiteren ze. Spel helpt hen om grip te krijgen op de wereld om zich heen. Jonge kinderen creëren in spel hun eigen wereld, waarin persoonlijke belevingen centraal staan. Door het oefenen en imiteren breiden ze hun handelingsrepertoire (en taal) steeds verder uit en begrijpen zo steeds meer van de echte wereld. De intense betrokkenheid bij hun spel maakt dat ze presteren op de toppen van kunnen. Instructie kan zinvol worden ingezet bij die kleuters, waarbij uit observatie is gebleken dat zij ondersteuning van de leerkracht nodig hebben om nieuwe vaardigheden te leren én binnen geleide rekensituaties. In dit artikel geven we je handvatten hoe je als leerkracht keuzes kunt maken binnen informeel en formeel leren als het gaat om je eigen didactisch handelen tijdens reken/wiskunde situaties die zich spontaan voordoen en bij geplande activiteiten in kleutergroepen. Instructie volgens een model?

Door Aafke Bouwman en Margreeth Mulder (met dank aan Sigrid Houtsma, Lidy Ahlers, Nina Oosterveen en Remko Appel)

Lees het artikel

Instructie voor kleuters?

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘De leerkracht als model’. In dat artikel geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens reken/wiskunde situaties die zich spontaan voordoen en bij geplande activiteiten in kleutergroepen. In het artikel ‘Instructie bij kleuters?’ geven de auteurs voorbeelden en tips. Door: […]

Soepel van groep 2 naar groep 3

Aandacht voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 Voor veel leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap.Van een situatie waar nog ruimte is voor spel en spelend leren stappen ze over naar een meer schoolse situatie. Deze schoolse situatie is voor een deel van de leerlingen nog te vroeg in hun […]

Werken met de combinatiegroep (1)2/3 Studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’ Het werken in een combinatiegroep (1)2/3 biedt volop kansen om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het vraagt echter wel een goede organisatie om enerzijds ruimte te bieden voor spel en anderzijds te zorgen voor voldoende ondersteuning bij het […]

Rekenen in groep 3 bij juf Chiara

Het rekenen in haar groep 3 anders aanpakken, dat was wat Chiara voor de leerlingen en voor haar zelf graag wilde. Voor veel leerlingen was het werken in een boekje frusterend, voor een aantal omdat het niveau te laag was, voor anderen omdat ze nog niet toe waren aan het werken in een boekje. De […]

Even opfrissen … met een (reken)spel

Bij de start van het nieuwe schooljaar ga je vaak uit van een bepaalde voorkennis van de kinderen. Je hebt waarschijnlijk een overdracht gehad van je collega die de kinderen het vorige schooljaar in de klas had. En dan blijkt bij de start dat (een deel van) de kinderen de kennis niet paraat heeft. Kloppen […]

De SLEUTELS voor later, investeer in EXECUTIEVE functies!

Misschien komt het je wel bekend voor in je klas, heb je net een instructie gegeven en verteld wat er verwacht wordt, zie je dat Tom maar niet start met de pas uitlegde taak. Hoe kan dat nou, je weet dat hij het prima kan qua niveau. Dit zou te maken kunnen hebben met bepaalde […]

Goed op weg met REKENEN in GROEP 4!

Goed leren rekenen tot 100 is essentieel voor het verdere rekenen. Veel van de rekenleerstof in groep 4 gaat over het rekenen tot 100. Om het rekenen tot 100  in groep 4 onder de knie te krijgen, is het van belang dat je weet aan welke onderliggende vaardigheden en drempels (Rekenmuurtje – Bareka) er is […]

Rekenen in groep 2/3

De zoektocht naar goed rekenonderwijs in groep 2/3 Sinds drie jaar hebben we op de Anne Frankschool in Groningen, één en dit jaar zelfs twee groepen 2/3. Wat begon als maatregel om het leerlingenaantal beter passend te maken, is nu uitgegroeid tot een combinatiegroep met daarachter een visie. Al langere tijd wilden we het onderwijs […]

Invented spellen …….dat wil ieder kind!

Invented spellen kun je het beste definiëren als het ‘spontaan schrijven’ van jonge kinderen ( 3-7 jaar) over datgene wat ze zien, horen en meemaken. Jonge kinderen staan nieuwsgierig in de wereld en willen die wereld leren kennen en begrijpen. Ze stellen vragen, imiteren wat ze ‘de grote mensen’ zien en doen, en worden steeds […]

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887