Blog

Thema “Sinterklaas” of Sinterklaas in het thema?

Geplaatst op 12 november 2023

Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie komen in de onderbouw vaak een aantal jaarlijks terugkerende onderwerpen en thema’s voorbij. Er wordt aandacht besteed aan de Herfst, Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst. Een warme en gezellige tijd.

Voor kinderen kan dit ook een intensieve en spannende periode zijn, waarbij geschakeld wordt van het ene naar het andere thema. Ook professionals kunnen deze periode als druk ervaren. Voor de verschillende feestelijke dagen is veel aandacht voor passende ‘werkjes’ en mooie aankleding in de groep.

In deze periode komt het spel van de kinderen niet altijd goed tot zijn recht. Wanneer een thema en het spel net goed op gang lijkt te komen, staat de Sint voor de deur en worden hoeken voor 3 weken ingericht rondom Sinterklaas. Tot slot is er nog net twee weken 2 weken tijd om aandacht te besteden aan Kerst.

Kinderen hebben weinig tijd om in het thema te groeien. De nadruk ligt meer op activiteiten en minder op het spel. Hierdoor is er nauwelijks tijd voor de inbreng van kinderen bij het inrichten van de hoeken en samen met kinderen het spel te helpen ontwikkelen en verdiepen.

Moeten we dan geen aandacht besteden aan Sinterklaas en Kerst? Dat kan zeker wel, maar het hoeven geen afzonderlijke thema’s te zijn. Zorg voor inhoudelijk interessante thema’s waar Sinterklaas en Kerst onderdeel van kunnen worden. We geven een aantal voorbeelden uit de praktijk:

* In het thema ‘Wij bezorgen post’ worden er brieven en pakjes gemaakt en is er een postloket en een sorteercentrum in de klas. In de loop van het thema komt er een brief van Sinterklaas waarin hij hulp vraagt bij het bezorgen van de pakjes. Sint en zijnPieten maken gebruik van de diensten van de kinderen die volop bezig zijn met posten pakjes sorteren en rondbrengen. Het thema en de hoeken breiden uit met een inpakcentrale waar de Sintcadeautjes worden ingepakt en een schrijfhoek waar onder andere verlanglijstjes en gedichtjes bij de pakjes gemaakt kunnen worden en etiketten voor op de pakjes.
Na het vertrek van Sinterklaas kan Kerst onderdeel worden van het thema door bijvoorbeeld een impuls waarbij een kaart of een uitnodiging wordt bezorgd. Daarnaast is het in veel gezinnen gewoonte om rondom Kerst online bestellingen te doen. Het eigenlijke thema kan in stand worden gehouden en worden uitgebreid. Afhankelijk van de interesses van de kinderen en hoe je Kerst wilt voeren op school,
kan er een bijvoorbeeld zijspoor genomen worden naar het (online) bestellen van feestkleding of maaltijdboxen of het maken van post of pakketjes voor familie of ouderen.


* Het thema ‘Wij krijgen nieuwe kleding’ heeft er in een groep 1-2-3 ertoe geleid dat er een kringloopwinkel wordt gemaakt. In de oriëntatiefase vertellen meerdere kinderen dat ze kleding krijgen van iemand anders, omdat het te klein is geworden voor een ander kind. De kinderen sorteren kleding en maken stapels met broeken, truien enz. en leggen die op de planken in de hoek. Een gesprek over het passen van kleding geeft aanleiding tot het kopen van kleding door kinderen uit de huishoek. Het spel van kopen, verkopen en passen van kleding wordt aangevuld met activiteiten als het schrijven van (prijs)kaartjes, kledinglabels voor in de winkel en het maken van posters met aanbiedingen. Op het moment dat Sinterklaas ook de aandacht trekt van de kinderen hebben de leerkrachten een koffer ingebracht.

In de koffer zit een Pietenpak en een brief met een vraag: Ik zou graag een nieuw pak willen. Zouden jullie een nieuw pak kunnen ontwerpen. Hierdoor ontstaat er een ontwerpatelier in de klas. Er komen kledinggidsen in de klas, in het atelier en in de huishoek. Kinderen gaan tekenen en plakken en komen zo tot ontwerpen. In het atelier is stof toegevoegd en de kinderen bedenken dat het ook nodig is dat er stof en wol in de kringloopwinkel verkocht kan
worden. Zo ontstaat ook het idee om Sint nieuwe schoenen te geven. Er worden schoenen (ingebracht door ouders) ‘gepimpt’ voor de Sint. Richting de Kerst willen de kinderen feestelijke kleding. In de huishoek kleden de kinderen zich mooi aan en gaan ze het huis in kerstsfeer inrichten. In het atelier worden sieraden ontworpen en in de kringloopwinkel wordt een hoek ingericht voor
de verkoop van sieraden, kerstversiering en feestelijke kleding en schoenen.


Tip 1: Leg niet direct bij de start van het Sinterklaasjournaal of de aankomst van Sinterklaas de sintkleding in de klas en richt geen sinterklaashoek in. Zodra er aanleiding voor is, kan de kleding ingebracht worden op de plaats waar het passend is voor het spel van de kinderen.

Tip 2: Als er een kerstboom komt in de klas, laat het versieren van de boom onderdeel zijn van het spel van de kinderen. Ze genieten er van om de boom leeg te halen en opnieuw weer op te tuigen.


Klaske Homsma en Margreeth Mulder
Onderwijsadivseurs Wizz Scholing

Wij maken kleding

De onderbouwleerkrachten van SWS Meeroevers investeren in hun onderwijs door het volgen van scholing en het gezamenlijk voorbereiden van thema’s. De thema’s krijgen vorm en inhoud met behulp van de kenmerken van thematiseren. Hierbij zijn ‘kennis’ en ‘spel’ twee belangrijke pijlers. 

In de periode van de herfst- tot de kerstvakantie hebben alle groepen gewerkt aan het thema ‘Wij maken kleding’. In deze blog een inkijkje in dit thema.

Sint is weg en de Pieten ook!

Als kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met spellen en schrijven ontwikkelen zij betere leesvaardigheden. Het is van belang om in het onderwijs kansen te creëren voor kinderen om in betekenisvolle situaties te gaan schrijven. Door het spontane schrijven komen de kinderen steeds meer te weten over letters en klanken. 

Hoera! Er is een baby geboren.

Als kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met spellen en schrijven ontwikkelen zij betere leesvaardigheden. Het is van belang om in het onderwijs kansen te creëren voor kinderen om in betekenisvolle situaties te gaan schrijven. Door het spontane schrijven komen de kinderen steeds meer te weten over letters en klanken. 

Starten met thematiseren

In de kinderopvang, bij kleuters en in groep 3 wordt er vaak gewerkt met thema’s. Het werken met thema’s  geeft de professional (pedagogisch medewerkers en leerkrachten) de mogelijkheid om samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten. Het gekozen thema moet aanleiding zijn om de betrokkenheid van kinderen te vergroten. Het thema wordt veelal ook gebruikt om de taal te stimuleren, waarbij vooral ingezet wordt op de woordenschat; woorden worden binnen een thema herhaald en kunnen toegepast worden. 

Reken op thematiseren

Thematiseren is een werkwijze om onderwijs betekenisvol te maken. In dit artikel leggen we uit waarom thematiseren de betrokkenheid verhoogt en geven we suggesties hoe je daaraan rekendoelen en rekentaal verbindt. In de meeste onderbouwgroepen is het werken met thema’s een gebruikelijke werkwijze. Leerkrachten willen via thema’s het onderwijsaanbod betekenisvol maken voor kinderen en zo […]

Rondje rekencircuit

Meetkunde moet je doen! Wiskunde is overal om ons heen maar eigenlijk nooit als kale sommen. Veel van de wiskunde om ons heen heeft te maken met meetkundige aspecten. En meetkunde moet je ervaren en moet je vooral zelf doen. In het dagelijks leven kom je overal rekenen-wiskunde tegen. Je moet boodschappen betalen, houdt de […]

Een Basis om op te bouwen Rekenen in groep 1 en 2

Een goede rekenstart begint in groep 1 en 2. In deze groepen leg je de basis voor de rekenontwikkeling van de kinderen. Stel hiervoor een motiverend, beredeneerd aanbod samen. Maak daarin veelruimte om te ervaren en te handelen. Jonge kinderen leren anders dan een ‘schoolkind’, (rollen)spel is voor hen belangrijk. Door te spelen krijgen ze […]

De leerkracht als model!

Spel is voor jonge kinderen de motor voor ontwikkeling en leren. In het spel doen de kinderen ontdekkingen, oefenen ze vaardigheden en imiteren ze. Spel helpt hen om grip te krijgen op de wereld om zich heen. Jonge kinderen creëren in spel hun eigen wereld, waarin persoonlijke belevingen centraal staan. Door het oefenen en imiteren […]

Instructie voor kleuters?

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘De leerkracht als model’. In dat artikel geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens reken/wiskunde situaties die zich spontaan voordoen en bij geplande activiteiten in kleutergroepen. In het artikel ‘Instructie bij kleuters?’ geven de auteurs voorbeelden en tips. Door: […]

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887