Blog

Wij maken kleding

Geplaatst op 02 januari 2023

De onderbouwleerkrachten van SWS Meeroevers investeren in hun onderwijs door het volgen van scholing en het gezamenlijk voorbereiden van thema’s. De thema’s krijgen vorm en inhoud met behulp van de kenmerken van thematiseren. Hierbij zijn ‘kennis’ en ‘spel’ twee belangrijke pijlers. 

In de periode van de herfst- tot de kerstvakantie hebben alle groepen gewerkt aan het thema ‘Wij maken kleding’. In deze blog een inkijkje in dit thema. 

Tijdens de voorbereidingsfase hebben de leerkrachten gekeken wat ze de kinderen inhoudelijk wilden leren bij dit thema en welke taal- en rekendoelen zij wilden verwerken. 

Zo waren inhoudelijke doelen onder andere: kennis maken met verschillende soorten materialen (stoffen), weten hoe je aan andere kleding kan komen (zelf maken, nieuwe en gebruikte kleding kopen) en technieken bij maken van kleding (zoals naaien, weven enz.). 

Voor de taal-leesontwikkeling stonden bijvoorbeeld doelen als: uitbreiding woordenschat, gesprekken voeren (reageren op elkaar, vragen stellen en beantwoorden), omgaan met informatieve teksten en ervaring opdoen met het schrijven van woorden.

Bij rekenen lag de nadruk op onder andere: meten met een natuurlijke maat, ordenen en vergelijken van hoeveelheden, omgaan met geld (eenvoudige geldbedragen samenstellen), sorteren van voorwerpen op basis van één of meerdere kenmerken). 

Het thema is geïntroduceerd aan de (4) kleutergroepen door een toneelstukje van de leerkrachten. De leerkrachten hebben hier verschillende aspecten naar voren gebracht, zoals het kopen van kleding, kleding repareren (een kapotte broek) en zelf kleding maken, zoals het breien van een trui.

De introductie door de leerkrachten

In de oriëntatiefase zijn er gesprekken gevoerd met de kinderen, is er informatie gegeven m.b.v. boeken en filmpjes. Hierdoor werden de kinderen enthousiast en werd er inzicht verkregen in wat de voorkennis van de kinderen was. De kennis en de vragen van de kinderen zijn genoteerd en opgehangen. Hiermee is meteen een start gemaakt met de themamuren in elke klas. De themamuren hebben zich in de loop van het thema verder uitgebreid door nieuwe kennis te noteren en op te hangen, door foto’s toe te voegen van activiteiten van kinderen en antwoorden op vragen te noteren.

Een themamuur uit een van de klassen

De belangstelling van de kinderen ging vooral uit naar de stoffen. De verschillende kleuren, patronen en de structuur van de stoffen boeide de kinderen. Het nodigde uit om te ordenen en te sorteren. Voor de leerkrachten een aanleiding om samen met de kinderen een stoffenmarkt in te richten in een ruimte die voor alle groepen toegankelijk was.

De ingang van de stoffenmarkt

Op de stoffenmarkt ontstaat het spel van sorteren en inrichten, maar ook van kopen en verkopen. Door het spel te observeren en daar waar nodig te begeleiden leren de kinderen gesprekken met elkaar voeren in hun rollen van klant en koper. Daarnaast krijgen andere doelen een plek, zoals het meten van de stoffen, bedragen samenstellen en het functioneel schrijven (de soort stof en het bedrag).

Naast de stoffenmarkt werd er volop gespeeld en gewerkt in de verschillende klassen. Zo konderen kinderen leren weven en borduren, is er een broek ontworpen en gemaakt (met behulp van een ouder) voor een juf met een kapotte broek, konden kinderen kleding en tassen ontwerpen. Daarbij leerden ze veel over de verschillende stoffen (waar komt bijvoorbeeld katoen en wol vandaan) en wat er bij komt kijken als je kleding gaat bestellen.

Een eigen ontworpen kledingtas

De laatste weken van de themaperiode kwamen er in de verschillende groepen subthema’s aan de orde. In een van de klassen ging de door de geboorte van de baby van de juf de aandacht uit naar babykleding. In andere groepen werd uitgebreid naar het proces van het bestellen van kleding, waarbij ook in het kledingmagazijn kleding op maat werd gesorteerd en het bezorgen van de pakketjes de aandacht had. Doordat het thema in de periode tussen de herfst- en kerstvakantie was trok ‘feestkleding’ de aandacht in de vierde groep. 

Terugkijkend op het thema kunnen de leerkrachten tevreden zijn. De kinderen hebben veel geleerd over stoffen, kleding maken en het proces van kopen en verkopen. Het spel kwam goed tot zijn recht zowel bij de stoffenmarkt (inrichten, kopen en verkopen) als in de klassen (kleding sorteren op maat, kleding ontwerpen en maken, kleding passen enz.) De taal-lees en rekendoelen konden veelal functioneel gemaakt worden in het spel (zoals sorteren, hoeveelheden tellen en vergelijken, lengte meten, oppervlaktes vergelijken, gesprekken voeren en er zijn veel nieuwe woorden geleerd). 

Wil je ook weten hoe je een thema samen met de kinderen kunt opbouwen en vormgeven, waarbij ‘kennis’ en ‘spel’ volop aandacht krijgt?

Volg dan de cursus ‘Van thematisch werken naar thematiseren

Sint is weg en de Pieten ook!

Als kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met spellen en schrijven ontwikkelen zij betere leesvaardigheden. Het is van belang om in het onderwijs kansen te creëren voor kinderen om in betekenisvolle situaties te gaan schrijven. Door het spontane schrijven komen de kinderen steeds meer te weten over letters en klanken. 

Hoera! Er is een baby geboren.

Als kinderen de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met spellen en schrijven ontwikkelen zij betere leesvaardigheden. Het is van belang om in het onderwijs kansen te creëren voor kinderen om in betekenisvolle situaties te gaan schrijven. Door het spontane schrijven komen de kinderen steeds meer te weten over letters en klanken. 

Starten met thematiseren

In de kinderopvang, bij kleuters en in groep 3 wordt er vaak gewerkt met thema’s. Het werken met thema’s  geeft de professional (pedagogisch medewerkers en leerkrachten) de mogelijkheid om samenhang aan te brengen tussen de verschillende activiteiten. Het gekozen thema moet aanleiding zijn om de betrokkenheid van kinderen te vergroten. Het thema wordt veelal ook gebruikt om de taal te stimuleren, waarbij vooral ingezet wordt op de woordenschat; woorden worden binnen een thema herhaald en kunnen toegepast worden. 

Reken op thematiseren

Thematiseren is een werkwijze om onderwijs betekenisvol te maken. In dit artikel leggen we uit waarom thematiseren de betrokkenheid verhoogt en geven we suggesties hoe je daaraan rekendoelen en rekentaal verbindt. In de meeste onderbouwgroepen is het werken met thema’s een gebruikelijke werkwijze. Leerkrachten willen via thema’s het onderwijsaanbod betekenisvol maken voor kinderen en zo […]

Rondje rekencircuit

Meetkunde moet je doen! Wiskunde is overal om ons heen maar eigenlijk nooit als kale sommen. Veel van de wiskunde om ons heen heeft te maken met meetkundige aspecten. En meetkunde moet je ervaren en moet je vooral zelf doen. In het dagelijks leven kom je overal rekenen-wiskunde tegen. Je moet boodschappen betalen, houdt de […]

Een Basis om op te bouwen Rekenen in groep 1 en 2

Een goede rekenstart begint in groep 1 en 2. In deze groepen leg je de basis voor de rekenontwikkeling van de kinderen. Stel hiervoor een motiverend, beredeneerd aanbod samen. Maak daarin veelruimte om te ervaren en te handelen. Jonge kinderen leren anders dan een ‘schoolkind’, (rollen)spel is voor hen belangrijk. Door te spelen krijgen ze […]

De leerkracht als model!

Spel is voor jonge kinderen de motor voor ontwikkeling en leren. In het spel doen de kinderen ontdekkingen, oefenen ze vaardigheden en imiteren ze. Spel helpt hen om grip te krijgen op de wereld om zich heen. Jonge kinderen creëren in spel hun eigen wereld, waarin persoonlijke belevingen centraal staan. Door het oefenen en imiteren […]

Instructie voor kleuters?

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘De leerkracht als model’. In dat artikel geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens reken/wiskunde situaties die zich spontaan voordoen en bij geplande activiteiten in kleutergroepen. In het artikel ‘Instructie bij kleuters?’ geven de auteurs voorbeelden en tips. Door: […]

Soepel van groep 2 naar groep 3

Aandacht voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 Voor veel leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap.Van een situatie waar nog ruimte is voor spel en spelend leren stappen ze over naar een meer schoolse situatie. Deze schoolse situatie is voor een deel van de leerlingen nog te vroeg in hun […]

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887