Blog

Cursus Leerlijnen rekenen op weg naar 1S

Geplaatst op 06 september 2022

Het doel van de training is om de vakinhoudelijke kennis over de opbouw van leerlijnen te verdiepen. Na het volgen van deze cursus heb je kennis van de cruciale momenten binnen leerlijnen. Daarnaast heb je inzicht in rekenprocessen bij leerlingen en kun je op basis daarvan het onderwijsaanbod vormgeven vanuit de leerlijn en afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het streven hierbij is om zoveel mogelijk leerlingen referentieniveau 1S te laten halen.

Rondje rekencircuit

Meetkunde moet je doen! Wiskunde is overal om ons heen maar eigenlijk nooit als kale sommen. Veel van de wiskunde om ons heen heeft te maken met meetkundige aspecten. En meetkunde moet je ervaren en moet je vooral zelf doen. In het dagelijks leven kom je overal rekenen-wiskunde tegen. Je moet boodschappen betalen, houdt de […]

Een Basis om op te bouwen Rekenen in groep 1 en 2

Een goede rekenstart begint in groep 1 en 2. In deze groepen leg je de basis voor de rekenontwikkeling van de kinderen. Stel hiervoor een motiverend, beredeneerd aanbod samen. Maak daarin veelruimte om te ervaren en te handelen. Jonge kinderen leren anders dan een ‘schoolkind’, (rollen)spel is voor hen belangrijk. Door te spelen krijgen ze […]

De leerkracht als model!

Spel is voor jonge kinderen de motor voor ontwikkeling en leren. In het spel doen de kinderen ontdekkingen, oefenen ze vaardigheden en imiteren ze. Spel helpt hen om grip te krijgen op de wereld om zich heen. Jonge kinderen creëren in spel hun eigen wereld, waarin persoonlijke belevingen centraal staan. Door het oefenen en imiteren […]

Instructie voor kleuters?

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘De leerkracht als model’. In dat artikel geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens reken/wiskunde situaties die zich spontaan voordoen en bij geplande activiteiten in kleutergroepen. In het artikel ‘Instructie bij kleuters?’ geven de auteurs voorbeelden en tips. Door: […]

Soepel van groep 2 naar groep 3

Aandacht voor een soepele overgang van groep 2 naar groep 3 Voor veel leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 een grote stap.Van een situatie waar nog ruimte is voor spel en spelend leren stappen ze over naar een meer schoolse situatie. Deze schoolse situatie is voor een deel van de leerlingen nog te vroeg in hun […]

Rekenen in groep 3 bij juf Chiara

Het rekenen in haar groep 3 anders aanpakken, dat was wat Chiara voor de leerlingen en voor haar zelf graag wilde. Voor veel leerlingen was het werken in een boekje frusterend, voor een aantal omdat het niveau te laag was, voor anderen omdat ze nog niet toe waren aan het werken in een boekje. De […]

Even opfrissen … met een (reken)spel

Bij de start van het nieuwe schooljaar ga je vaak uit van een bepaalde voorkennis van de kinderen. Je hebt waarschijnlijk een overdracht gehad van je collega die de kinderen het vorige schooljaar in de klas had. En dan blijkt bij de start dat (een deel van) de kinderen de kennis niet paraat heeft. Kloppen […]

De SLEUTELS voor later, investeer in EXECUTIEVE functies!

Misschien komt het je wel bekend voor in je klas, heb je net een instructie gegeven en verteld wat er verwacht wordt, zie je dat Tom maar niet start met de pas uitlegde taak. Hoe kan dat nou, je weet dat hij het prima kan qua niveau. Dit zou te maken kunnen hebben met bepaalde […]

Goed op weg met REKENEN in GROEP 4!

Goed leren rekenen tot 100 is essentieel voor het verdere rekenen. Veel van de rekenleerstof in groep 4 gaat over het rekenen tot 100. Om het rekenen tot 100  in groep 4 onder de knie te krijgen, is het van belang dat je weet aan welke onderliggende vaardigheden en drempels (Rekenmuurtje – Bareka) er is […]

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887