Bouwen aan de doorgaande lijn van peuter naar kleuter (2,5 - 4 jaar)

Wat is nodig om een goede afstemming tussen de voor- en vroegschoolse periode te organiseren. Hoe ontwerp je een doorgaande lijn in de samenwerking met peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en groep 1/2. Tijdens deze cursus wordt inzicht verkregen om vanuit het spel betekenisvolle activiteiten aan te bieden van de voorschoolse periode naar de basisschool. Het gaat hierbij om een aanbod aan kinderen van +2,5 tot 4 jaar.

De nadruk ligt op een stuk bewustwording van de invloed die de volwassene heeft op de gevoelige jaren van het jonge kind. Het accent wordt gelegd op het aanbieden van betekenisvolle inhouden vanuit het spel. Men wordt zich bewust van de functie die het spel heeft in de eigen praktijk. De kracht van de rijke leeromgeving en de rol van de volwassene staat hierbij centraal. Er is veel aandacht voor het inrichten van een goed doordachte speel leeromgeving die aan de behoefte tot handelen en exploreren tegemoet komt. Vanuit de gedachte “gebruik je lijf om je hoofd te ontwikkelen” worden vaardigheden ontwikkeld om een omgeving te creëren die kinderen aanspreekt en uitdaagt waarbij zij een beroep kunnen doen op al hun ontwikkelingsmogelijkheden. Motivatie en betekenisverlening zijn vanuit deze visie belangrijke voorwaarden om tot ontwikkeling te komen. De volwassene die dit juist ondersteunt, opent nieuwe handelingsmogelijkheden en creëert ‘zones van de naaste ontwikkeling’, waardoor het aanbod krachtiger georganiseerd kan worden. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven hoe men hierbij alle ontwikkelingsgebieden aan kan spreken. Daarbij is specifieke aandacht voor het stimuleren van de taalontwikkeling, het ontlokken van wiskundig inzicht en het toepassen van motorische activiteiten. Het signaleren, observeren en registreren nemen een belangrijke rol in tijdens de warme overdracht naar de basisschool. Het belang van vroegtijdig signaleren wordt hierbij benadrukt.

Bijeenkomst 1

De inhoud van deze bijeenkomst sluit aan op de visie dat kinderen de drang en mogelijkheid hebben zichzelf te ontwikkelen, maar dat deze ontwikkeling plaats vindt in interactie met zijn omgeving.

 • Wat vraagt de afstemming van voor- naar vroegschoolse educatie op beleidsmatig niveau.
 • Hoe bied je betekenisvolle inhouden vanuit het spel. Welke kansen benut je als deze zich voordoen.
 • De kracht van de rijke leeromgeving en hoe ontwerp je dit.

Bijeenkomst 2

Ontwikkelingsgebieden in de praktijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt het maken van een periodeplanning besproken. Hierbij komen de doelen die passend zijn binnen de voorschoolse periode aan de orde.  Er worden voorbeelden gegeven hoe men op verschillende niveau’s kan differentiëren. Deze bijeenkomst geeft inzicht in wat kinderen moeten beheersen als zij starten in groep 1.

 • (Thema) planning maken en doelen formuleren.
 • De cognitieve ontwikkeling.
 • De sociaal emotionele ontwikkeling.
 • De motorische ontwikkeling.
 • De zintuiglijke ontwikkeling.

Bijeenkomst 3

Het kind in interactie met zijn omgeving. Welke invloed heeft de omgeving op het welbevinden van jonge kinderen. Op welke wijze worden sociale relaties bevorderd. Hoe wordt dit gesignaleerd. Wanneer is er sprake van een mogelijk risico.

 • Het signaleren, observeren en registreren. Werken met observatielijsten.
 • (Warme) overdracht naar de basisschool.
 • Oudergesprekken.

De cursus kent een totale studiebelasting van 9 uur.

Uitvoerder van de masterclass: Klaske Homsma
Specialist jonge kind MSEN. Onderwijsadviseur, coach, trainer en spelbegeleider.

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@wizz-scholing.nl of telefonisch contact opnemen: 06-37604520.

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie:
Deze cursus is bestemd voor: Pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal, Pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf, VVE/Bouw coördinator, Leerkrachten groep 1/2, IKC’s

Informeer naar de incompany mogelijkheden. 

Stuur een e-mail

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu