Visie op onderwijs aan jonge kinderen

Om goed vorm en inhoud te geven aan het onderwijs aan jonge kinderen heeft de school een onderbouwde visie nodig op het leren van jonge kinderen. Vanuit deze visie worden bewuste en beredeneerde keuzes gemaakt op verschillende aspecten, waaronder:

  • Het aanbod; doelen zijn leidend in het beredeneerde aanbod en moeten zorgen voor doorgaande ontwikkelingslijnen en geven richting aan de planning van het onderwijsaanbod
  • Vaardigheden van de professional; van een leerkracht worden verschillende ‘rollen’ gevraagd, zoals die van pedagoog, observator, didacticus, begeleider en ontwerper van het onderwijs
  • De inrichting van de speelleeromgeving; een krachtige omgeving waarin kinderen kunnen ontdekken, worden uitgedaagd, waarin spel een rol van betekenis heeft en passende activiteiten en materialen worden aangeboden

In een visietraject wordt met de school verkend wat de school belangrijk vindt in het onderwijs aan jonge kinderen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘het visiespel jonge kind’ van de SLO. Daarna worden handreikingen gegeven om op schoolniveau de visie op onderwijs en leren van jonge kinderen te vertalen naar de praktijk.

Voor het ontwikkelen van de visie wordt uitgegaan van 2 dagdelen of 1 studiedag. Mail voor meer informatie naar info@wizz-scholing.nl.  (Vergeet niet een telefoonnummer te vermelden).

 

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887