Rekenen in groep 2/3

Geplaatst op 03 mei 2019

De zoektocht naar goed rekenonderwijs in groep 2/3

Sinds drie jaar hebben we op de Anne Frankschool in Groningen, één en dit jaar zelfs twee groepen 2/3. Wat begon als maatregel om het leerlingenaantal beter passend te maken, is nu uitgegroeid tot een combinatiegroep met daarachter een visie. Al langere tijd wilden we het onderwijs tussen groep 2 en 3 beter op elkaar laten aansluiten in plaats van twee groepen met grote verschillen in de manier van werken.

Dit gaat niet zomaar. Na het volgen van de studiedag ‘Aan de slag in een combinatiegroep (1) 2 /3’ en de masterclasses ‘Een goede rekenstart in groep 3’ en Verder na een goede rekenstart in groep 3’ van Wizz Scholing,  werd duidelijk dat met name het rekenonderwijs in groep 3 voor verbetering vatbaar is. De eerste twee blokken van Wereld in Getallen bevatten doelen die in groep 2 al aan de orde zijn geweest. Al snel besloten we daarom om deze blokken te laten vallen. In plaats daarvan zijn we gaan kijken naar de doelen en hebben deze in periodes uitgezet. Door middel van een circuit hebben we deze doelen in spelvorm aangeboden. Al snel zagen we de betrokkenheid bij de kinderen toenemen en merkten we dat ze op deze manier meer vaardigheden opdeden dan via de methode.  Groep 2 en 3 werken tijdens het circuit door elkaar, maar hebben bij elk doel wel hun eigen activiteiten die qua niveau zijn aangepast. Een voorbeeld is dat de telrij in groep 2 tot 20 loopt maar voor groep 3 gaat het al snel verder. Komen ze bij een activiteit dan is er voor elke groep een passende activiteit; groep 2 legt pannenkoeken op een rij en combineert deze met dezelfde hoeveelheid stippen en groep 3 legt kaartjes tot 50 op de goede plek op de getallenlijn.

Groep 2 experimenteert met het in en uitstappen met de teltrein en groep 3 maakt er sommen bij en schrijft deze op. Of groep 2 gooit de dobbelstenen, herkent de getalbeelden en zegt tegen groep 3 wat de som is, zij schrijven dit op en rekenen het uit. Zo krijg je een goede samenwerking en stimuleer je het leren van elkaar.

Verder zijn er opdrachten in het circuit die specifiek voor groep 3 zijn of juist voor groep 2. Dat werkt prima!

We hebben de methode toch weer opgepakt in november. De eerste periode vonden de kinderen het wel spannend om te werken in een werkboekje, de stof in de blokken uit de methode was voor de kinderen goed te volgen. De Citotoets M3 gooide roet in het eten. Er werden van kinderen vaardigheden verlangd die ze niet hadden gehad en sommige kinderen raakten compleet in de stress.  De resultaten vielen nog niet mee. Bij het analyseren werd wel duidelijk dat de Cito helemaal niet aansluit bij methodegericht werken in groep 3. Goed om dat te constateren.

Na de kerst ging de methode (WIG Blok B 1 tot en met 4) ineens erg hard, het ene lastige onderwerp was nog niet uitgediept of het volgende diende zich al weer aan. Na deze ervaring hebben we het rekenonderwijs via de methode weer meer losgelaten. We zijn gaan kijken naar de doelen van de methode en hebben de SLO doelen erbij gepakt. De doelen van de SLO zijn hoger (en passender) dan de methodedoelen. We zorgen er nu voor dat de kinderen door verschillende spelactiviteiten toch de doelen halen. We bieden meer verschillende activiteiten aan zodat ze meer ervaringen opdoen. We doen dit door alleen de lessen te maken van de methode. De taken die achterin het boek staan, slaan we over. Daarvoor in de plaats bieden we dan spellen en betekenisvolle activiteiten aan. Twee keer in de week hebben we een circuit waar de doelen ook weer aan bod komen. Tijdens dit circuit werken maken we de verbinding met het thema waar we aan werken. We maken er zelf spellen bij en we combineren deze met drempelspellen. Zo kunnen de kinderen van groep 3 onder andere goed oefenen met het automatiseren tot 10 wat zo verschrikkelijk belangrijk is als basis voor het verdere rekenonderwijs.

Hoe gaan we nu verder?

We willen nog meer rekenactiviteiten terug laten komen in het thematisch onderwijs.

Een prachtig voorbeeld is het recente thema: het pannenkoekenrestaurant. In de klas was een speelhoek aanwezig met een pannenkoekenkeuken en een restaurant. Prachtig om te zien hoe kinderen van groep 2 zich vooral verloren in het omkeren van de pannenkoeken terwijl groep 3 een rol had in het maken van de menukaarten,  de pannenkoeken gingen voorzien van prijzen (wanneer is een pannenkoek nu goedkoop of juist duur?) en druk waren met het opnemen van de bestelling en tot slot afrekenen. Tafels werden gereserveerd en in de agenda genoteerd bij de juiste dag en de hoeveelheid personen en de tafels werden ook voor die hoeveelheid gedekt. Wat een rekenactiviteiten  en wat hebben de kinderen daar van beide groepen ontzettend veel van geleerd.

We laten de methode steeds meer los en zoeken nog naar een goede manier om te zorgen dat we goed in beeld hebben dat iedereen de activiteiten ook allemaal doet en ervaart. Dat proces is nog niet afgerond maar we zien het als een uitdaging om het rekenonderwijs steeds speelser aan te bieden en toch te zorgen dat de rekenvoorwaarden maximaal aan bod komen voor alle kinderen en de resultaten nog meer omhoog gaan.

Janneke van Kammen
Anne Frankschool

Neem voor meer inspiratie van Janneke eens een kijkje op de website  JufJanneke.

Kijk hier voor de informatie over onze studiedagen en masterclasses over doorgaande lijnen van groep 2 naar groep 3 en de combinatiegroep (1) 2/3.

Een overzicht van geschikte materialen voor de rekenles van groep 3 kun je vinden op de website van Wizz Spel

Wizz Scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz Scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

085-8200887