Waarom kiezen voor Wizz Scholing

Nascholing rekenonderwijs,
onderwijs aan jonge kinderen en woordenschatonderwijs

Wizz scholing biedt nascholing rekenonderwijs, onderwijs aan jonge kinderen en woordenschatonderwijs aan. De nascholing is bedoeld voor directies, IB-ers, leerkrachten, RT-ers in het (speciaal) basisonderwijs. De nascholingen en cursussen zijn samengesteld door ervaren onderwijsadviseurs. Door register leraar gevalideerde nascholingen zijn: Wizz Woord Wijs 1 t/m 3 en 4 t/m 8, ‘Bouwen aan een stevig rekenmuurtje’ ,  studiedag ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’, en de Masterclass ‘Van kleuter naar schoolkind’

bb3A1jEkUq

Zelf opgeleide trainers

Wizz scholing werkt met ervaren onderwijsadviseurs en met opleiders die door ons zelf zijn opgeleid. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van nascholing. De nascholingen worden gepland na schooltijd en zijn vaak bij u in de buurt te volgen.

 

CRKBO_Instelling

 

 

 

 

Workshops

Wizz scholing kan voor u onderstaande workshops verzorgen:

  • Speel je Wijs
  • Li La Land
  • Spel in de rekenles
  • Het rekenmuurtje ontrafeld
  • Een goede rekenstart
  • Is er nog tijd om te spelen

Lees hier verder

Studiedag: ‘Aan de slag met de combinatiegroep (1)2/3’

Er kunnen verschillende redenen zijn om te gaan werken met een combinatiegroep (1)2/3. Vaak gebeurt dit om een organisatorische reden, namelijk het leerlingenaantal op school. Leerkrachten die met een dergelijke combinatiegroep werken geven veel dilemma’s en zorgen aan. Zij vragen zich af of kinderen wel leren lezen en rekenen naast spelende kleuters en of zij kleuters niet tekort doen. Vanuit pedagogisch en onderwijskundig oogpunt gezien, levert een combinatiegroep (1)2/3 veel uitdagingen.

Lees hier verder

Bouwen aan een stevig rekenmuurtje

Veel leerlingen hebben hardnekkige problemen met hoofdrekenen en het uitvoeren van basisbewerkingen. Uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal leerlingen meer tijd nodig heeft voor het automatiseren dan de rekenmethoden veronderstellen.

Leren rekenen (komen tot automatiseren) is een stapeling van kennis en vaardigheden. Die stapeling is gevisualiseerd in ‘Het Rekenmuurtje’. Om leerlingen verder te helpen is het nodig om te weten hoe je de mate van automatiseren in kaart kunt brengen en wat je kunt doen bij achterstanden.
Lees hier verder

Studiedag ‘Het Jonge Kind in de basisschool’

“Kleuters moeten kleuter blijven” is een veel gehoorde opmerking in het onderwijs.

Wat is de wijze waarop jonge kinderen in de school leren en wat vraagt dit van de leidinggevenden in de school?

Om de professionaliteit van de leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het eigene van de kleuterdidactiek.

Lees hier verder:

 Van kleuter naar schoolkind’

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel kinderen een grote stap. Uit een situatie waar nog veel ruimte was om spelend te leren (groep 1 en 2) komen de kinderen in groep 3 in een situatie waar gewerkt wordt aan een eigen tafeltje, met je eigen (werk)boeken. De doorgaande lijn in leerstof (doelen) lijkt aan te sluiten. Toch wordt dit door leerkrachten anders ervaren. Een goede inhoudelijke overdracht van groep 2 naar groep 3 is hierbij essentieel.

Lees hier verder:

Masterclass ‘Een goede rekenstart in groep 3’

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor veel leerlingen een grote stap. Met name de meer schoolse aanpak in groep maakt dat leerlingen het naar groep 3 gaan als spannend ervaren. Leerkrachten van groep 3 willen wel aansluiten bij de wijze waarop jonge kinderen leren en een betere doorgaande lijn realiseren, maar lopen tegen het dilemma van ‘de methode’ aan.

Lees hier verder

 

Masterclass Flexmaat

Voor veel leerlingen is het doorzien en het gebruiken van het metriek stelsel een struikelblok. Van der Velden en Van Vliet ontwikkelden een nieuwe visualisatie van het metriek stelsel, waarmee de doorgaande lijn van groep 1-8 zichtbaar wordt. In deze Masterclass worden deelnemers uitgedaagd het meetonderwijs in de eigen school kritisch onder de loep te nemen en ontvangen zij handvatten voor het versterken het meetonderwijs.

Lees hier verder

Studiedagen Directies en Intern Begeleiders

Wij verzorgen voor directies en intern begeleiders studiedagen met de onderwerpen

  • Het Jonge Kind in de basisschool
  • Taal
  • Rekenen

 

Lees hier verder

Domino-traject Implementatie van de referentieniveaus rekenen

Hoe kunnen de referentieniveaus voor rekenen ondersteunen bij het toewerken naar het hoogst mogelijke rekenvaardigheidsniveau van iedere leerling binnen de context van opbrengstgericht werken en passend onderwijs? Het domino-traject biedt leraren, het team, intern begeleiders, rekencoördinatoren en directie praktische handvatten om elk vanuit hun professie hieraan bij te dragen.

Lees hier verder

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een krachtige en effectieve vorm van coaching. Het is de opvolger van de opleiding tot S-VIB. Nieuwe ontwikkelingen in de huidige beeldcultuur geven de beeldcoach een breed scala aan mogelijkheden om in te zetten tijdens de coaching. Naast bewegend beeld kan stilstaand beeld worden toegepast in diverse visualisaties. Altijd staat centraal dat de beeldcoach mensen in beweging zet door gebruik te maken van beelden.

Lees hier verder

Wizz Woord Wijs

Woordenschat is een belangrijke voorspeller van de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Wizz Woord Wijs is ontwikkeld voor scholen en leerkrachten die actief en spelenderwijs aan woordenschat willen werken en daardoor de kans op schoolsucces voor leerlingen willen verhogen.

wizz-woord-wijs

Lees hier verder

Spelbegeleiding in groep 1, 2 en 3

Voor jonge kinderen is spelen de basis van het leren. Jonge kinderen leren vooral via hun spel. Door het spelen krijgen ze grip op de wereld.

Tijdens de cursus van 4 bijeenkomsten leert u alles over spel stimuleren en begeleiden.

Lees hier verder

Lezen en schrijven in de groepen 2 en 3

Vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid hebben jonge kinderen belangstelling voor alles om hen heen.
Daarbij horen ook letters en woorden.
Jonge kinderen zijn al vroeg bezig met geletterdheid.
Ze bekijken boeken, lezen, schrijven briefjes, woorden en korte teksten. Schrijven ondersteunt het leesproces in hoge mate.

Lees hier verder

Wizz spel

De cursusboeken en de spelmaterialen die in de nascholingen van Wizz Scholing worden gebruikt zijn ook los te bestellen op de website www.wizz-spel.nl. Hier vindt u naast deze materialen ook spellen voor het taal- en reken-wiskunde onderwijs.

wizz-spel

Bezoek de website

Wizz scholing werkt samen met

Neem contact op met Wizz scholing

Overflakkee 33
8302 NZ Emmeloord

info@wizz-scholing.nl

06-37604520

Wizz Menu